<

ဂ်ပန္က တ႐ုတ္ကိုေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ႔ဒုတိယအႀကီးဆံုး စေတာ့ေစ်းကြက္ျဖစ္လာ

ဂ်ပန္၏ စေတာ့ေစ်းကြက္သည္ တ႐ုတ္ကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး ျဖစ္လာသည္ဟု ဘလြန္းဘာ့ဂ္က ၾသဂုတ္၂ ရက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနသည့္အျပင္ အေမရိကန္ထံမွ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ဂ်ပန္က ယခုကဲ့သို႔  ေက်ာ္တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံဂ်ပန္၏ ေနာက္သို႔ ေရာက္သြားသည္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ နံပါတ္ႏွစ္ေနရာသို႔ တ႐ုတ္ေရာက္ရွိလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းပထမဆံုးအႀကိမ္ဟုသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္၏စေတာ့ေစ်းကြက္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၀၉ ထရီလ်ံရွိေနၿပီး ဂ်ပန္၏ စေတာ့ေစ်း ကြက္တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၇ ထရီ လ်ံရွိေနသည္။ အေမရိကန္၏ စေတာ့ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၃၁ ထရီလ်ံအထိ ရွိေနသည္။

“ ဂ်ပန္ေအာက္ကိုေရာက္သြားတာဟာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထိခိုက္မႈတစ္ခုပါ။ ဂ်ပန္ရဲ႕ရွယ္ယာေစ်းကြက္ဟာ အေတာ္အတန္တည္ၿငိမ္ေနေပမယ့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ေစ်းကြက္ကေတာ့ အခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အနိမ့္ဆံုးကို ထိုးက်ေနပါတယ္”  ဟု ေဟာင္ေကာင္ရွိ CEB ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ သုေတသနေခါင္းေဆာင္ ဘန္နီလမ္က ဆိုသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကားမွ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားမည့္ အေရးအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိခိုက္မႈကို ခံစားေနရသည္။

Shanghai Composite အညႊန္းကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဇန္န၀ါရီလမွစၿပီး တ႐ုတ္၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားသည္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ထိုးက်သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂၀၀ ဖိုးအေပၚ အခြန္ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ စည္းၾကပ္ရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ဖိအားမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ကုန္ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံဖိုးအေပၚ အခြန္မ်ားစည္းၾကပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံဖိုးရွိသည့္ ကုန္မ်ားကို အခြန္ထပ္မံစည္းၾကပ္ရန္စဥ္းစား ေနသည္ ဟုလည္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို စိုးရိမ္ေစသည့္ ေနာက္ထပ္ကိစၥတစ္ခုမွာ မၾကာေသးမီက ယြမ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္ေငြေၾကးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးအမွတ္သို႔ ေရာက္ေနသည္။

August 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.