<

ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္မ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္စည္းၾကပ္ႏိုင္

ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ တ႐ုတ္အေရွ႕ပုိင္း အန္ေဟြးျပည္နယ္၌ မိုက္ခ႐ိုေမာ္တာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀၀ တန္ဖုိးရွိ တ႐ုတ္တင္သြင္းကုန္မ်ားအား အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စည္းၾကပ္ရန္ စဥ္းစားေနသည္ဟု ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ သတင္းမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္း ပမာဏသည္ ယခင္က ေျပာၾကားထားေသာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ ယခုလအေစာပိုင္းက တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္ ၃၄ ဘီလ်ံဖိုးအေပၚ အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စည္းၾကပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၁၆ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ထပ္မံစည္းၾကပ္ရန္လည္း စီစဥ္ေနသည္။

ထရန္႔သည္ ကနဦးက ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစည္းၾကပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ႏွင့္ ဘလြန္းဘက္တို႔တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းအခြန္စည္းၾကပ္မႈ ပမာဏသည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္သြားႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပိုင္း၌ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနအေပၚ အေမရိကန္က ထပ္မံဖိအားေပးသည့္ အဓိပၸာယ္အျဖစ္ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား၌ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ေဒၚလာ ၃၇၆ ဘီလ်ံဖိုး လိုေငြျပခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ မၾကာေသးမီကလည္း တ႐ုတ္မွ သြင္းကုန္အားလံုးအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ အခြန္မ်ားခ်မွတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔သည့္ စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀၀ ဖိုးေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: AFP

August 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.