<

ဆီးရီးယား အစုိးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ခ်ီတက္လာႏုိင္ေျခ ရွိေနခ်ိန္တြင္ အစၥေရးက White Helmets ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားအား ေဂ်ာ္ဒန္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပး

ဆီးရီးယားေတာင္ပုိင္း ဒါရာျပည္နယ္တြင္ ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈအၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား White Helmets အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ကယ္ထုတ္လာစဥ္ (Photo: AP)

ဆီးရီးယား အစုိးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေဂ်ာ္ဒန္သုိ႔ ခ်ီတက္လာမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ အစၥေရးက ဆီးရီးယား၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ White Helmets ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ရန္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားအား ၈၀၀ အထိ လက္ခံမည္ဟု ေဂ်ာ္ဒန္က ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံသား ၄၂၂ ဦးကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန က ဇူလုိင္ ၂၂ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါတုိ႔က White Helmets ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ား အပါအ၀င္ လူ ၈၂၇ ဦးခန္႔ ကုိ လက္ခံရန္ ကနဦးတြင္ သေဘာတူညီထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄၂၂ ဦးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဆီးရီးယား ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ White Helmets သည္ သူပုန္တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း အစၥေရးစစ္ဘက္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စစ္ဆင္ေရးသည္ ထူးထူးကဲကဲ စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား၏ ဒါရာႏွင့္ ကူနီထရာျပည္နယ္ ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ White Helmets တုိ႔ ရွိေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ အစၥေရး သိမ္းပုိက္ထားေသာ ဂုိလန္ကုန္းျမင့္တုိ႔ၾကားတြင္ ရွိသည္။ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ဆီးရီးယား အစုိးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႐ုရွား ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ထုိးစစ္တြင္ ဒါရာႏွင့္ ကူနီထရာ ျပည္နယ္မ်ားအား သိမ္းပုိက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ Ref: AFP

 

 

July 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.