<

ကုန္သြယ္ေရး ပဋိပကၡကို ေရွာင္လႊဲရန္ ဥေရာပသမဂၢက အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္း

ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ေပက်င္း၌ တ႐ုတ္-ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (Photo: AFP)

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈတြင္ တင္းမာမႈ ဆိုးရြားလာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဥေရာပသမဂၢက ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ထိုတင္းမာမႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ၀႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္စဥ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ထိုးတက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္က မဟာမိတ္ဥေရာပ၊ ကေနဒါတို႔ႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ေနၾကရသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚရန္ တာစူေနခ်ိန္၌ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တက္စ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးအစီအစဥ္အား ဖ်က္ဆီးရန္ မဟုတ္ဘဲ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ၎တို႔၏ သမိုင္းတြင္ အျမဲလိုလို ျဖစ္ေပၚေသာ ျပင္းထန္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမ်ားကို မစမိေစရန္သည္ ဥေရာပႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔၏ ဘံုတာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ပဋိပကၡ နက္႐ိႈင္းေနခ်ိန္၌ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနၾက ဥေရာပသမဂၢ-တ႐ုတ္ ထိပ္သီးတြင္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ တက္စ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏုိင္ငံ ပါ၀င္ၿပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း သန္း ၅၀၀ ရိွေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔၏ “အေမရိကန္သည္သာ ပထမ” မူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး၀ါဒီမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ မဟာမိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ထရန္႔က ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ဟယ္ဆင္ကီးတြင္ ထိပ္သီးက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာလည္း ပါ၀င္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအၾကား ထိပ္သီးက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာႀကီးသည္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း တက္စ္က ေပက်င္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ရွင္တ႐ုတ္ အပါအ၀င္ သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ပူတင္တို႔ကပါ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပူးတြဲစတင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

WTO အား အလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ကလည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ေမေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ သက္၀င္ခဲ့သည့္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္ သြင္းကုန္မ်ားအား အေမရိကန္၏ စည္းၾကပ္ခြန္ျပ႒ာန္းမႈအတြက္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ အဓိကကုန္သြယ္ဘက္မ်ားအား ထိုစည္းၾကပ္မႈမ်ားအျပင္ အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံအား စည္းၾကပ္ခြန္ခ်မွတ္မႈကို ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကလည္း ယင္းပမာဏအတုိင္း အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

 

July 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.