<

ယခုႏွစ္ ဒုတိယ သံုးလပတ္ကာလအတြင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးခဲ့

ဇြန္ ၂၃ ရက္ တ႐ုတ္အေရွ႕ပိုင္း အန္ေဟြးျပည္နယ္၌ ေမာ္တာအေသးစား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံု၏ အတြင္းပိုင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ အရွိန္ျမင့္တက္လာစဥ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ဒုတိယ သံုးလပတ္ ကာလအတြင္း အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးသြားသည္ဟု ဇူ လိုင္ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲသည္ ေရွ႕ဆက္သြားပါကတစ္ ကမၻာလံုးကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟုလည္း တ႐ုတ္က သတိေပးခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ဧၿပီမွ ဇြန္လအတြင္း ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ တိုးတက္မႈ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ပထမ သံုးလပတ္ ကာလထက္ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ထြက္လာစဥ္ တစ္ဖက္တြင္မူ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တက္စ္က ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ အက်ပ္အတည္းအတြင္းသို႔ တရိပ္ရိပ္ သက္ဆင္းသြားႏိုင္သည္ဟု ေပက်င္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တ႐ုတ္- ဥေရာပသမဂၢ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကိုလည္း အေျဖတစ္ခုရွာၾကရန္ ၎က ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးသြားေသာ္လည္း ထိုတိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားသည္ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ ႏွစ္အလိုက္ တိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သာလြန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တ႐ုတ္ဟာ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ အလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားစာရင္းအင္းဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေမာ္ရွန္ယံုက ေျပာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈသာမကဘဲ စစ္မ်က္ႏွာ မ်ားစြာပါသည့္ စစ္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယြမ္ေငြေၾကးႏွင့္ တ႐ုတ္ စေတာ့ေစ်ကြက္မ်ား ထိုးက်လာစဥ္ တ႐ုတ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ေၾကြးၿမီပံုႀကီးကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

“ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးရဲ႕ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈမူ၀ါဒဟာ ဆက္တိုက္ အရွိန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ျပန္လည္ နာလန္ထမႈကို စိန္ေခၚေနၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈေတြ၊ မေရရာမႈေတြကို တိုးပြားေစပါတယ္” ဟု ေမာ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ဟန္ခ်က္ မညီ၊ မတည္ၿငိမ္ဆဲ ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ဆုိခဲ့သည္။

ပိုမိုနက္႐ႈိင္းလာေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အျပည့္အ၀ မထြက္ေပၚေသးေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္အထိ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ထိုအေျခအေနကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ ကိုင္တြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက တ႐ုတ္ပို႔ကုန္မ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု Moody ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ထရန္႔၏ ေနာက္ဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈအရ အေမရိကန္သည္ ၎ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေနေသာ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ ၀န္းက်င္အေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သည္။

ဇြန္လအတြင္းက တ႐ုတ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာလည္း ေႏွးေကြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.