<

ေရနံေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ လစ္ဗ်ားေျမာက္ပိုင္း၌ ေရနံသန္႔စင္စက္႐ံုတစ္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

လစ္ဗ်ားက ႏိုင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ေရနံထုတ္လုပ္မႈ ဗဟိုခ်က္မွ ေရနံတင္ပို႔မႈကို ျပန္လည္စတင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ရသည္။

Brent ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး တစ္စည္လွ်င္ ၇၃ ဒသမ ၄ ေဒၚလာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္စည္လွ်င္ ၇၀ ဒသမ ၃၈ ေဒၚလာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ရက္တည္း အျမင့္ဆံုးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုးက ေထာက္ခံေသာ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ မြမ္မာကဒါဖီ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ လစ္ဗ်ားတြင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္က အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္။

ထုိေနာက္ပုိင္း ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။ စစ္ဘုရင္ခါလီဖာဟက္ဖ္တာ၏ လစ္ဗ်ားအမ်ဳိးသားစစ္တပ္ LNA သည္ ဇြန္လက ၿပိဳင္ဘက္ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ထံမွ နယ္ေျမမ်ားကို အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လစ္ဗ်ားအေရွ႕ပုိင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ေရနံတင္ပို႔မႈအားလံုးကို ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အစိုးရအဖဲြ႕၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းက ယင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရနံတင္ပို႔မႈ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမတုိင္မီက တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၁ ဒသမ ၆ သန္း ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း ေရနံထုတ္လုပ္မႈက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ လစ္ဗ်ားသည္ တစ္ရက္ေရနံစည္ တစ္သန္းခန္႔ထိ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ေရနံေရာင္းလိုအား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာမႈက ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ဖိအားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IEA) က ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ႐ုရွားကဲ့သို႔ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက ေရနံေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးျမႇင့္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လက သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

ဇြန္လအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၅၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က ေရနံတုိးထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုိ ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေရနံအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီသည္ ယခုလအတြင္း၌ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၁၁ သန္းနီးပါးအထိ စံခ်ိန္တင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း IEA က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ေရနံအဓိက ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အီရန္ကို ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပန္လည္ျပ႒ာန္းမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာေသးခင္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရနံေစ်းႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေရနံေစ်း မတည္ၿငိမ္မႈသည္ လိုလားဖြယ္ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း အုိပက္ဥကၠ႒ ဆူဟာအီအယ္ မာဇ႐ူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈျမင့္ တက္လာမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ၿပီး ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းလာႏုိင္သည္ကိုလည္း စီးပြားပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္သည္ ယမန္ႏွစ္က ကမၻာတြင္ ေရနံအမ်ားဆံုး တင္သြင္းခဲ့သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

Ref: AFP

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.