<

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးတက္လာခဲ့ဟု ကုလသမဂၢ ေျပာၾကား

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ KCNA က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံု၌ ဆမ္ဂ်ီယြန္ေကာင္တီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအား စစ္ေဆးေနသည့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ သိသိသာသာ တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ေရွ႕ခရီးက ေစာင့္ႀကိဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈေရးရာ အႀကီးအကဲ မာ့က္လုိေကာ့က ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုိေကာ့၏ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈေရးရာႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ေျမာက္ကိုရီးယားခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေတြ အေျမာက္အျမား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ ကာလမွာေတာ့ တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာေနပါတယ္” ဟု လုိေကာ့က ျပံဳယမ္းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အငတ္ေဘး မၾကာခဏ ၾကံဳေနရၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အငတ္ေဘးေၾကာင့္ လူသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကေလးငယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို ခံစားေနရၿပီး ယခုအခါ ထိုအေရအတြက္သည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဟု လိုေကာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိစာရင္းအင္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ျမင့္မားေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း လိုေကာ့က ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား လူဦးေရ ၂၅ သန္းတြင္ ၁၀ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသၾကား အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈရရွိျခင္း၌ ကြာဟခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ တုိးတက္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ကူညီရန္ ေဒၚလာ ၁၁၁ သန္း အကူအညီ လိုအပ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိေတာင္းဆုိမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။

လိုအပ္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးအေထာက္အပ့ံမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈသည္ ထိပ္တန္း ဦးစားေပးျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အကူအညီရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ခံလွ်င္ လူ႔အသက္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏုိင္ၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဟု လိုေကာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား စီးပြားေရးသည္ ခြၽတ္ျခံဳက်ေနၿပီး ၎၏ ျပည္သူမ်ားကို ေကြၽးေမြးရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဒံုးႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

Ref: AFP

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.