<

ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ရန္ ထရန္႔က ေနတုိးအဖဲြ႕၀င္မ်ားအား တုိက္တြန္း

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဘရပ္ဆဲရွိ ေနတိုးဌာနခ်ဳပ္တြင္ ထိပ္သီးေဘးဆြယ္ေတြ႕ဆုံမႈ၌ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ (Photo: AFP)

ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကုိ ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ယခင္ကတိျပဳထားမႈထက္ ႏွစ္ဆတုိးျမႇင့္ရန္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေနတုိးအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ေနတိုးထိပ္သီးမွ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားကို အလြန္အမင္း အ့ံအားသင့္ေစခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏွင့္ ႐ုရွားအၾကား ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဘာလင္သည္ ေမာ္စကို၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္ႏွင့္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရန္႔က ယခုကဲ့သုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးမွသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအထိ က႑မ်ားတြင္ အတၱလႏၲိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ဆံေရးသည္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အခက္ခဲဆံုးကာလကို ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ေနတိုးထိပ္သီးကို ဘရပ္ဆဲတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သံုးစဲြရန္ ေနတိုးက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေ၀လထိပ္သီးတြင္ သေဘာတူထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနတိုးထိပ္သီးတြင္ ထရန္႔က အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ားအား ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသံုးျပဳမည္ဟု ကတိမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္အျပင္ ထိုပမာဏကို ေလးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဆာရာဆန္ဒါးစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဘူေဂးရီးယားသမၼတ ႐ူမန္းရာဒက္ကလည္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းေတာင္းဆိုမႈသည္ ဥေရာပလံုျခံဳေရးအတြက္ အေျခခံမူအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ တည္ရွိခဲ့သည့္ ေနတိုး၏ အနာဂတ္အတြက္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထရန္႔အပါအ၀င္ ေနတိုးအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ ၂၉ ဦးစလံုးသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားအား ပိုမိုမွ်ေ၀ယူရန္ ကတိျပဳမႈ၊ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရပါက အဖဲြ႕၀င္အားလံုးကို တုိက္ခုိက္မႈေျမာက္ေၾကာင္း လက္ခံသည့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ ထူေထာင္စဥ္က ကတိျပဳမႈတို႔ကို ဆက္လက္ကုိင္စဲြရန္ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္အား ဂ်ီဒီပီ၏ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္သံုးစဲြရန္ကုိမူ မေဖာ္ျပထားေပ။

အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔အၾကား အဆိုျပဳထားေသာ Nord Stream II ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ာမနီသည္ ႐ုရွားထံမွ စြမ္းအင္အမ်ားစုကို ရယူရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုရွား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က အဓိက မဟာမိတ္ဂ်ာမနီကို ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အေရွ႕ဂ်ာမနီတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ မာကယ္က ကရင္မလင္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ရွိသည္ကို သိရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဂ်ာမနီသည္ ကိုယ္ပိုင္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မသံုးစဲြမႈအတြက္ ေနတိုး အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား အထူးသျဖင္ ဥေရာပ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ဂ်ာမနီကို ပစ္မွတ္ထား၍ ထရန္႔က ကာလရွည္ၾကာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လာခဲ့သည္။

Ref: AFP

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.