<

အိႏၵိယသည္ ျပင္သစ္ကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး ဆ႒မေျမာက္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာ

ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ အာမက္ဒါဘတ္မွ ၈၅ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ခါဗာတြင္ Ganpat တကၠသိုလ္၌ ဂ်ပန္-အိႏိၵယ ပူးတြဲထုတ္လုပ္မႈ အင္စတီက်ဳမွ အိႏိၵယေက်ာင္းသားမ်ားက လက္ေတြ႕ေလ့လာေနစဥ္ (Photo: AFP)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ အိႏၵိယသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး ဆ႒မေျမာက္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္မွာမူ နံပါတ္ခုနစ္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။

အိႏၵိယ၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၉၇ ထရီလ်ံရွိေနၿပီး ျပင္သစ္မွာမူ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၈၂ ထရီလ်ံ ရွိေနခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နရင္ဒရာမိုဒီ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယစီးပြားေရးမွာ ေလးလပတ္မ်ားစြာ ေႏွးေကြးေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ အိႏၵိယ စီးပြားေရးသည္ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ခုန္တက္လာခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃၄ ဘီလ်ံခန္႔ ေနထိုင္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာမူ ၆၇ သန္းသာ ရွိေနသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အိႏၵိယ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း GDP သည္ ယင္းထက္အဆေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သာေနေသာ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ကြာဟေနဦးမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက မိုဒီသည္ ႏိုင္ငံထဲ၌ လည္ပတ္ေနေသာ တန္ဖိုးမ်ားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဖယ္ရွား႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီး VAT စနစ္သစ္ (ကုန္ပစၥည္း၏၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္အခြန္) ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၀႐ုန္းသုန္းကား ျပ႒ာန္းမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္ဟု အျပစ္တင္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားၿပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္အတြင္းက အိႏၵိယစီးပြားေရးအား ျပန္လည္တိုးတက္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ သံုးစြဲမႈမ်ားျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏ GDP သည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာပင္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေႏွးေကြးေနစဥ္ အိႏၵိယသည္ အာရွထဲမွ အဓိကစီးပြားေရး အင္ဂ်င္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းခံထားရသည္။

ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုတို႔၏ တြန္းအားေၾကာင့္ အိႏၵိယ၏ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ၿပီး ၂၀၁၉ ခု ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။ ကမၻာႀကီး၏ ပ်မ္းမွ်တိုးတက္မႈႏႈန္းထားမွာ ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသည္ GDP ပမာဏျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္ေရာ ၿဗိတိန္ကိုပါ ေက်ာ္တက္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တတိယအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္ အလားအလာေကာင္းရွိေနသည္ဟု လန္ဒန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဘာဂေဗဒသုေတသနဌာနက ယမန္ႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၿဗိတိန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး ပဥၥမေျမာက္ အင္အားအႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး GDP ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆၂၂ ထရီလ်ံျဖစ္သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီတို႔မွာ အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။

Ref: AFP

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.