<

ေနတိုးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ထရန္႔က ဂ်ာမနီကို ႐ႈတ္ခ်

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဘရပ္ဆဲ၌ ေနတိုးထိပ္သီးတက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရိွလာေသာ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔ (၀ဲ) အား ေနတိုးအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယန္းစေတာ္တင္ဘတ္က ႀကိဳဆိုခဲ့စဥ္ (Photo: AFP)

ဘရပ္ဆဲရိွ ေနတိုးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဂ်ာမနီကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ႐ုရွားက ဘာလင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေနတိုး မဟာမိတ္မ်ားက ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ျမႇင့္တင္ရန္ ထရန္႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ ေနတိုးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အခက္အခဲဆံုးျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျမင္သာေစခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈတြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနၿပီး ဥေရာပတိုက္အား ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ၀ါရွင္တန္အတြက္ ျပန္ထုတ္ေပးရန္ ေနတိုးမဟာမိတ္မ်ားအား ထရန္႔က ေတာင္းဆိုေနသည္။

ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထရန္႔၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနတိုးထိပ္သီးတြင္ ထရန္႔၏ ရန္လိုမႈက ေနတိုးေခါင္းေဆာင္ ယန္းစေတာ္တင္ဘတ္ကိုပင္ အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ ယခင္က ေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးေသာ Nord Stream II ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ရည္ရြယ္ၿပီး “ဂ်ာမနီက ႐ုရွားဆီကေန စြမ္းအင္အမ်ားစုကို ယူေနတာေၾကာင့္ ႐ုရွားရဲ႕အထိန္းသိမ္းခံ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘာလင္ကို ထရန္႔က ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ မာကယ္ႏွင့္ ထရန္႔တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ ဂ်ာမနီ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ရန္ ဂ်ာမနီ၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေ၀လထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ေနတိုးမဟာမိတ္မ်ားက ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၂၀၂၄ မတိုင္မီ ဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲရန္ သေဘာတူညီထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပ၏ အႀကီးဆံုးစီးပြားေရးျဖစ္သည့္ ဂ်ာမနီသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သံုးစြဲေနသည္။ အေမရိကန္ကမူ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ သံုးစြဲေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ လူတိုင္းကို ကာကြယ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုမ်ဳိးကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မတက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါက မေလ်ာ္ကန္ပါဘူး” ဟု ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔၏ “တိုက္႐ိုက္က်လြန္းေသာ ဘာသာစကား” ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့မႈကို စေတာ္တင္ဘတ္က အသိအမွတ္ျပဳ ၀န္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနတိုး၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးကုန္က်စရိတ္ကို ညီတူမွ်တူက်ခံေရးတို႔တြင္ မဟာမိတ္တို႔က သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမသံုးစြဲေသာ ကေနဒါ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္ထ႐ူဒိုးက အသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ရလဒ္ေပၚတြင္ အာ႐ံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

Ref: AFP

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.