<

ဂ်ပန္က ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကို ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္က ဖူကူအိစီရင္စုတြင္ Kansai လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ တာကာဟာမာႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္သစ္အရ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ စြမ္းအင္ပမာဏကို ေတာ္သင့္႐ံုပမာဏ တိုးျမႇင့္ကာ ေလးပံုတစ္ပံု၀န္းက်င္ ထားရွိမည္ဟု ဇူလိုင္ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့မူ၀ါဒ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကို ဆက္လက္ထားရွိသြားဦးမည္ဟု သိရသည္။

ယခုအစီအစဥ္သစ္အရ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္၏ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ေလႏွင့္ ေနစြမ္းအင္ အပါအ၀င္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ၂၂ မွ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးစဲြရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ လက္ရွိဂ်ပန္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ ရင္းျမစ္တို႔မွ စြမ္းအင္ထုတ္ယူ အသံုးျပဳမႈသည္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ရွိသျဖင့္ ေ၀ဖန္သူမ်ားက ထူးျခားမႈမရွိဟု ဆိုေနၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ကပင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္သည္ သိသိသာသာ နိမ့္က်ေနသည္ဟု ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈအေပၚ ႏိုင္ငံ၏ နစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢမွာမူ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈကို ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ရန္ ယခုလအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္မႈအတြက္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္မနည္း ပံ့ပိုးသြားရန္ ဂ်ပန္၏မူ၀ါဒတြင္ ရည္မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဖူကူရွီမားႏ်ဴကလီးယား ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔က ႏ်ဴကလီးယား အသံုးျပဳမႈအေပၚ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ၾကားမွ အစိုးရသည္ ႏ်ဴစြမ္းအင္ကို ဆက္လက္အဓိကထား သံုးစြဲရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္အစိုးရက ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သည္လည္း ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကင္းစင္သည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကူညီေစႏိုင္သည္ဟု ကာကြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေ၀ဖန္သူမ်ားက အစိုးရသည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကို အလားအလာရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈမွာ နည္းပါးလြန္းသည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။

လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ စြမ္းအင္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ၀န္းက်င္မွာ တြင္းထြက္ေလာင္စာမ်ားမွျဖစ္သည္။ အစိုးရ အစီအစဥ္သစ္တြင္မူ ထိုပမာဏကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာ္ၾသထားသည္။

ဂ်ပန္တြင္ ဖူကူရွီးမား ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားၿပီးကတည္းက တြင္းထြက္ေလာင္စာ အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဖူကူရွီးမားျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ေဒါသထြက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လည္ပတ္ေနသည့္ ႏ်ဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမွာ ေျခာက္ခုရွိသည္။ ယင္းဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေနရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပိုင္းက ယင္းက႑ကို ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ံုကို လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္း TEPCO သည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုသစ္တစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္စရန္အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကပင္ အခ်က္ျပခဲ့ေသးသည္။

Ref: AFP

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.