<

ဘဂၤါလီအေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို ့သြားေရာက္မည္

Photo: AFP

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ဦးတည္သြားေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) ဒုကၡသည္ ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းရမည့္လိုအပ္  ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ယံုကင္ႏွင့္အတူ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ တြင္ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား စုျပံဳေရာက္ရိွလာျခင္းကိုလက္ခံရာ၌ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ေစတနာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပုံကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ရက္ ၾကာအလည္ အပတ္ခရီးက မီးေမာင္းထိုးျပ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားက နယ္စပ္ကင္းစခန္းမ်ားကုိတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းအား လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ မြတ္စလင္လူနည္းစု ဘဂၤါလီ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလယ္အလတ္ ကာလစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ အတိဒုကၡအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားေရးအတြက္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက အုတ္ျမစ္ခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႏွစ္ဦးသည္ ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိွတ္ဟာဆီနာ အပါအ၀င္ အျခားထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ ဂူတာရက္စ္ႏွင့္ကင္ တုိ႔သည္အေရွ႕ေတာင္ကမ္း႐ိုးတန္းရိွ ေကာ့ဘဇား ဒုကၡသည္စခန္းရိွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေနေသာ လုပ္သားမ်ားထံသြား ေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တြင္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဖီလစ္ပိုဂရန္ဒီ၊ ကုလလူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖဲြ႕၏ အမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ နာတာလီယာ ခါနမ္တို႔ ပါ၀င္သည္။

 

 

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.