<

ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္က ၎၏ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေန

ဇြန္ ၂၅ ရက္က နယူးေယာက္စီးတီးရွိ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္အေရာင္းျပခန္းတစ္ခု၌ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္ ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AP)

ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ သြင္းကုန္ခြန္စည္းၾကပ္မႈအား လက္တုံ႔ျပန္ခံရမႈမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ ဟာေလေဒး ဗစ္ဆင္က ၎၏ အထင္ကရ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီက ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သံမဏိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့မႈ၏ ႐ုိက္ခတ္မႈကုိ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္ကုမၸဏီလည္း ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ထုိေၾကညာခ်က္ ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏ သမၼတသက္တမ္း အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္ကုိ အေမရိကန္အမွတ္ သေကၤတ စက္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည့္ ထရန္႔က ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ စိတ္ပ်က္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢက အေမရိကန္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ ယခင္က သြင္းကုန္ခြန္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထရန္႔က ဥေရာပသမဂၢမွ အလူမီနီယံႏွင့္ သံမဏိ သြင္းကုန္မ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈကုိ တုံ႔ျပန္မႈတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း အေမရိကန္  ထုတ္ယာဥ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ျပည္ပသုိ႔ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ အခ်ိန္ကုိးလမွ ၁၁ လအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရတုိတြင္ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈကုိမူ ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း ၉၀ မွ သန္း ၁၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရႏုိင္ေၾကာင္း  ကုမၸဏီက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

လာမည့္ ဇူလုိင္အေစာပုိင္းတြင္ ဒုတိယ သုံးလပတ္၀င္ေငြ ရွာေဖြသည့္ ကာလစတင္ခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးသြင္းကုန္ခြန္မ်ား စည္းၾကပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္သည္ လတ္တေလာတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔တြင္ ျပည္ပထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ား ရွိထားၿပီး ထုိင္းတြင္ စက္႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ေနသည္။ ေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ကုိ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္က မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္၏ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရီပတ္ဘလီကင္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘင္ဆက္ဆီက ထရန္႔ကုိသာ အျပစ္တင္ခဲ့သည္။ လူငယ္သုံးစြဲသူမ်ားက ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ႀကီးမ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးေနသည့္ အေမရိကန္တြင္ ေရာင္းလုိအားက်ဆင္းေနမႈကုိ ေထႏုိင္ရန္ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္သည္ ဥေရာပႏွင့္ အျခားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ မွီခုိထားရသည္။ ယခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္တြင္ ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္သည္ အေမရိကန္၌ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ လက္လီေရာင္းခ်ရမႈ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဥေရာပ၊ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာဖရိကေစ်းကြက္တုိ႔၌မူ ေရာင္းလုိအား ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref ; AFP

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.