<

ဇူလုိင္မွစ၍ တစ္ေန႔ ေရနံစည္တစ္သန္းခန္႔ တုိးျမင့္ထုတ္လုပ္ရန္ အုိပက္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ား သေဘာတူ

အိုပက္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ အီတီဂရီရွိ ေရနံခ်က္စက္႐ုံတစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

၀ယ္လိုအားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီရန္အတြက္ လာမည့္ဇူလိုင္မွစ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္တစ္သန္းခန္႔ တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္ အိုပက္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ဗီယင္နာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တင္း မာမႈရွိေသာ ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုတိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈသည္ လာမည့္ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ ၀ယ္လုိအားကို ျပည့္မီရန္အတြက္ အလြန္အမင္းအေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ခါလစ္အယ္ဖာလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပဲြသည္ အိုပက္အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ရရွိထားေသာ ၁၈ လၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈ ျပဳ၊ မျပဳ အတြက္ အဓိကထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကဲ့သုိ႔ေရနံအဓိက သံုးစဲြသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရနံေစ်းတက္မႈကို အျပစ္တင္မႈ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္၌ အိုပက္ အဖဲြ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ႐ုရွား၏ေထာက္ခံမႈရရွိ ထားေသာ ေဆာ္ဒီက ေရနံတုိးထုတ္ရန္ ထက္ထက္သန္သန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာ တူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရနံလုပ္ငန္းသည္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ျပန္လည္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီ၏ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ အီရန္က ယခင္ရရွိထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္အား မည္သည့္အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈကိုမဆို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိထားေသာသေဘာ တူညီခ်က္၌ ပါ၀င္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈစည္ ၁ ဒသမ ၈ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ပမာဏကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ေရနံစည္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ လိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိုပက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သေဘာကဲြလဲြမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္တစ္သန္းကို အဖဲြ႕၀င္အားလံုးက စုေပါင္း၍ တိုးထုတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာရန္သာ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးပဲြေနာက္ဆံုးပူးတဲြေၾကညာခ်က္တြင္မူ ေရနံစည္တစ္သန္း တုိးထုတ္မည့္ အေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။

သုိ႔ေသာ္ ယခုတုိးထုတ္မည့့္ သေဘာတူညီခ်က္အား ဗီယင္နာတြင္ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ၾသဇာႀကီး႐ုရွား  အပါအ၀င္ အိုပက္ အဖဲြ႕၀င္မဟုတ္ေသာ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳခ်က္ကို လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းၾကံဳေနရေသာ ဗင္နီဇဲြလားကလည္း ေရနံတုိးထုတ္မည့္အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

 

June 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.