<

နယ္သာလန္တြင္ စက္ဘီးစီးၿပီး အလုပ္သြားသူမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြေပးမည္

နယ္သာလန္ရွိ စည္ကားသည့္လမ္းမ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈ ဆိုးရြားလာျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနစဥ္ စက္ဘီးျဖင့္အလုပ္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လံု႔လစိုက္မႈအတြက္ မၾကာမီ ခ်ီးျမႇင့္ေငြေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ ကားေတြကို ထားခဲ့ၿပီး စက္ဘီးစီးၾကစို႔” ဟု အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Stientje van Veldhoven က ႏိုင္ငံသားမ်ား ကားအစား စက္ဘီးကို ပိုမို အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားေပးမည့္ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုကို ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စက္ဘီးျဖင့္သြားသည့္ အလုပ္သြားမည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ ေငြေပးမည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအရ ေနအိမ္မွ အလုပ္သို႔ စက္ဘီးျဖင့္ သြားသည့္ တစ္ကီလိုမီတာလွ်င္ ၀ ဒသမ ၂၂ ေဒၚလာ ေပးမည္ဟု Van Veldhoven က အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။

စက္ဘီးမ်ား၀ယ္ရန္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေပးမႈကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးခ်ီးျမႇင့္မႈမွတစ္ဆင့္ စက္ဘီးအသံုးျပဳရန္ လႈံ႔ေဆာ္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္အတြက္ Van Veldhoven သည္ အႀကီးစား၊ အေသးစားႏွင့္ အလယ္အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၁၇ သန္းေနထုိင္ေသာ နယ္သာလန္တြင္ စက္ဘီးအေရအတြက္ ၂၂ သန္း ေက်ာ္ရွိသည္ဟု နယ္သာလန္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ BOVAG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

နယ္သာလန္တြင္ စက္ဘီးစီးသည့္ လမ္းႏွင့္ စက္ဘီးရပ္နားသည့္ေနရာမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ ယူ႐ို သန္း ၁၀၀ ခန္႔ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။

June 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.