<

ယီမင္သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္၀ိုက္အား ေဆာ္ဒီညြန္႔ေပါင္းက ေလေၾကာင္းမွတုိက္ခုိက္

ဇြန္ ၁၃ ရက္က ဟိုေဒးဒါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ေတာင္ဘက္ ကိုးကီလိုမီတာအကြာသို႔ ယီမင္အစိုးရလိုလားသည့္ တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ေရာက္ရိွလာစဥ္ (Photo: AFP)

ယီမင္သို႔ အကူအညီေပးရာတြင္ အလြန္အမင္း အေရးပါေသာ ၀င္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုအား ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဦးေဆာင္သည့္ညြန္႔ေပါင္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ယီမင္အစိုးရတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ ထိုးစစ္ကို ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့စဥ္ ရွီအိုက္ဟူသီသူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္းတစ္၀ိုက္ေဒသမ်ားအား ေဆာ္ဒီညြန္႔ေပါင္းက ေလေၾကာင္းမွ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲေနေသာ္လည္း ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္းအား ဖြင့္လွစ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လူ ၆၀၀၀၀၀ ခန္႔ေနထိုင္ေသာ ပင္လယ္နီဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ သူပုန္မ်ားက ရန္သူမ်ားသည္ ဟိုေဒးဒါေဒသကို ေလေၾကာင္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း Al-Masirah သတင္းဌာနမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၃ ရက္က ပထမေန႔ ထိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ ေဆာ္ဒီညြန္႔ေပါင္းက ဟူသီသူပုန္မ်ား၏ေနရာမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွတုိက္ခုိက္မႈ ၁၈ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုညြန္႔ေပါင္း၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဟုိေဒးဒါၿမိဳ႕အား သူပုန္မ်ားလက္ထဲမွ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ယီမင္အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ ယူေအအီးတုိ႔ပါ၀င္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္း၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ Golden Victory စစ္ဆင္ေရးကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေလဆိပ္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမေန႔တုိက္ပဲြမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏တပ္ဖဲြ႕၀င္ေလးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ယူေအအီးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူပုန္မ်ားကလည္း ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ဟုိေဒးဒါကမ္း႐ိုးတန္းအလြန္ရွိ ေဆာ္ဒီညြန္႔ေပါင္း၏ သေဘၤာတစ္စင္းကို ဒံုးႏွစ္စင္း ပစ္လႊတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ကမ္းေျခတြင္မူ ထိုးစစ္ဆင္မႈသည္ သူပုန္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေလဆိပ္အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုးေဖာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟုိေဒးဒါေလဆိပ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိ ေနရာမ်ားႏွင့္ အယ္ဒူ႐ိုင္ဟီမီခ႐ိုင္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာမ်ားကို ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားက သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရသတင္း ေအဂ်င္စီ SPA က ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယီမင္သည္ အငတ္ေဘး ၾကံဳရႏိုင္ေျခရွိေနစဥ္ ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ သြင္းကုန္အားလံုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ သည္ ဟုိေဒးဒါဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္းအလြန္ ေရျပင္တြင္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ ယူေအအီး အကူအညီေပးေရး သေဘၤာသံုးစင္းတုိ႔က ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ညြန္႔ေပါင္းေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ တာကီအယ္မာလီကီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုစစ္ဆင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဟုိေဒးဒါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္ကို သိမ္းယူရန္သာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသို႔၀င္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဖဲြ႕မ်ဳိးစံုမွ ယူေအအီး၊ ဆူဒန္ႏွင့္ ယီမင္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေျမျပင္တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၂၁၀၀၀ ပါ၀င္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းသည္ ဟုိေဒးဒါေတာင္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းအစြန္း၌ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဟူသီသူပုန္မ်ားအား ပိုက္စိပ္တုိက္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

ဆြန္နီအင္အားႀကီး ေဆာ္ဒီႏွင့္ ရွီအိုက္ အင္အားႀကီးအီရန္တုိ႔သည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တို႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ကုိယ္စားလွယ္စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္။ ရွီအိုက္ဟူသီသူပုန္မ်ားက ၎တုိ႔သည္ အီရန္၏နယ္႐ုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကၿပီး လူထုေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ အာဏာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.