<

ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းမႈအား အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ကင္ဂ်ဳံအြန္က နားလည္ေၾကာင္း ပြန္ပီယို ေျပာၾကား

ဇြန္ ၁၄ ရက္က ဆိုးလ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပြန္ပီယို (ယာ) က စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္သည္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးအား အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို နားလည္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယိုက ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည့္ အခ်ိန္အထိ ျပံဳယမ္းအား ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က သတိေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔အၾကား ဇြန္ ၁၂ ရက္၌ စင္ကာပူ သမုိင္း၀င္ ထိပ္သီးအၿပီးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အျပည့္အ၀ႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍ မရႏုိင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခ်က္အား ၀ါရွင္တန္က ဆက္လက္ ကိုင္စဲြထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုထိပ္သီးအၿပီး ထရန္႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုက်ဳိႏွင့္ ဆိုးလ္တို႔အား စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ပြန္ပီယိုသည္ ဆိုးလ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ထိပ္သီးအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏ်ဴက လီးယားဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သေဘာထားကဲြလဲြမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ပူးတဲြသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ပြန္ပီယုိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယား လံုး၀ဖ်က္သိမ္းမႈ မလုပ္ေဆာင္ေသးမီ အေမရိကန္အစုိးရမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ဟု သမၼတထရန္႔က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ႏွင့္ ထိပ္သီးအၿပီးတြင္ ထရန္႔က ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေသာ အေမရိကန္-ေတာင္ကိုရီးယား ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ရာ ဆိုးလ္အျပင္ ပင္တဂြန္ကိုပါ အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကန္ယြန္း၀ါက ထိုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကိစၥသည္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားက ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိကိစၥတြင္ ဂ်ပန္က တုိက္႐ိုက္မပါ၀င္ေသာ္လည္း ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုကိုႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ယံုၾကည္မႈတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မူတည္ေနေၾကာင္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီ ေျမာက္ကိုရီးယားက လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈကို ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ပြန္ပီယိုက အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.