<

သမုိင္း၀င္ထိပ္သီးက ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ဟု ထရန္႔ေျပာၾကား

ဇြန္ ၁၂ ရက္က စင္ကာပူတြင္ သမုိင္း၀င္ထိပ္သီး၌ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (Photo – AFP)

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးက  ျပံဳယမ္း၏ ႏ်ဴကလီးယားၿခိမ္းေျခာက္မႈအား အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာႀကီးသည္ ေဘးကင္းစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ၀ါရွင္တန္သို႔ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေျမာက္ကိုရီးယားဆီကေန ႏ်ဴကလီးယားၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ထရန္႔က Twitter ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

လူတိုင္းသည္ ၎တာ၀န္စတင္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည့္ေန႔ကထက္ ပိုမိုေဘးကင္းသြားၿပီဟု ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူတုိင္းသည္ ယေန႔ည ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအာဏာရ အလုပ္သမားပါတီအာေဘာ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ ႐ိုေဒါင္ရွင္မြန္ကလည္း သတင္းစာပံုမွန္စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္မ်က္ႏွာအနက္ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ထိုထိပ္သီး၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ၃၃ ပံုထက္မနည္းကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ သမုိင္း၀င္ ထိပ္သီးက်င္းပစဥ္အတြင္း  ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုးက ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာ (KCNA) က ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုထိပ္သီးသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ စစ္ေအးကာလ ရန္ဘက္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး ဆုိးရြားေနမႈကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲမႈ၏ နိဒါန္းဟု KCNA က ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မၾကံဳစဖူး ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္က အာဏာရွင္မ်ဳိးဆက္၏ တတိယမ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္အား ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံအလံမ်ားေရွ႕တြင္ လက္ဆဲြ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ အလံုးစံု ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကတိျပဳမႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍မရေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု အေမရိကန္၏ ကာလရွည္ၾကာ ေတာင္းဆုိမႈကိုမူ မျပည့္မီခဲ့ေပ။

အထီးက်န္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပိတ္ဆုိ႔အေရး ယူမႈမ်ားစြာ ခ်မွတ္ခံထားရကာ ႏုိင္ငံတကာထံမွ တရား၀င္ျဖစ္မႈရရွိရန္ ကာလၾကာ ႀကိဳး ပမ္းေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ ထိုထိပ္သီးသည္ အက်ဳိးအျမတ္ အလြန္အမင္း ရရွိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအား က်ဴးေက်ာ္ ရန္ အစမ္းေလ့က်င့္မႈဟု ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ထိုေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းရန္ ျပံဳယမ္းက ကာလရွည္ၾကာေတာင္းဆုိမႈျဖစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့ က်င့္မႈမ်ားကို အေမရိကန္က ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ထရန္႔က ထိပ္သီးအၿပီး သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားကိစၥမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးစရာ မဟုတ္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္ကာလေရာက္လွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ရန္ျပဳမႈမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမရွိေတာ့ျခင္းတုိ႔အေပၚ မူတည္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KCNA က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုထိပ္သီးမတုိင္မီ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ထုိေဆြးေႏြးပြဲသည္ မည္မည္ရရ တုိးတက္မႈထက္ သတင္းေခါင္းစီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈကိုသာ အာ႐ံုစိုက္မည့္ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုထိပ္သီးသည္ ကင္ဂ်ဳံအြန္အား တရား၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အစိုးရကို ဂုဏ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

Ref ;AFP

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.