<

ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ယီမင္၏ အဓိကဆိပ္ကမ္း ဟိုေဒးဒါကို စတင္တိုက္ခိုက္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ယီမင္ေတာင္ပိုင္းရိွ ဟိုေဒးဒါတြင္ ေဆာ္ဒီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ယီမင္ေတာင္ပိုင္းခုခံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Ref ; AFP)

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဟူသီသူပုန္တို႔အၾကား သံုးႏွစ္ၾကာစစ္ပြဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးတိုက္ပြဲအျဖစ္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ယီမင္၏ အဓိကဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ ဟိုေဒးဒါကို ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆာနာႏွင့္ ယီမင္၏ လူဦးေရထူထပ္သည့္ အဓိကေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဟူသီသူပုန္မ်ားကို  ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဆိပ္ကမ္းမွထြက္ခြာရန္ ယူေအအီးက ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Golden Victory စစ္ဆင္ေရးကို စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕သည္ ဆိပ္ကမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ဟူသီသူပုန္မ်ားသည္ ၎တို႔ ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေျမျပင္ႏွင့္ ပင္လယ္ထဲတြင္ မိုင္းမ်ားခ်ထား ႏိုင္သည္ဟု ယူေအအီးက သတိေပးခဲ့သည္။

ပင္လယ္နီတြင္ရွိသည့္ ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္းသည္ ယီမင္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသည့္ ယီမင္ႏိုင္ငံအတြက္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းဆိပ္ကမ္းကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုးလူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢက သတိေပးခဲ့သည္။ ယီမင္တြင္ လူဦးေရ ၈ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔သည္ အငတ္ေဘးၾကံဳရလုနီး အေျခအေနႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕WHO က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ပင္လယ္နီရွိ သေဘၤာမ်ားသြားလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ ဟူသီသူပုန္ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္အလီအယ္ဟူသီက  ဆိပ္ကမ္းကိုမတိုက္ခိုက္ရန္ အေနာက္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳမဟာ မိတ္အဖြဲ႕ကို သတိေပးခဲ့သည္။ ၎၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ညြန္႔ ေပါင္းအဖြဲ႕၏ သေဘၤာတစ္စင္းကို ခ်ိန္ရြယ္ထားသည္ဟု Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဟူသီသူပုန္တို႔ ဦးစီးသည့္ Al Masirah ႐ုပ္သံက သေဘၤာကို ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က အတည္ျပဳခ်က္ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

ဟိုေဒးဒါဆိပ္ကမ္းကို တိုက္ခိုက္မႈအား ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ကုုလသမဂၢက  ႀကိဳးစားေနသည္။ ယင္းဆိပ္ကမ္းကို တိုက္ခိုက္မႈသည္  ကာလ၀မ္းေရာဂါ အပါအ၀င္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္  သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ယီမင္ႏိုင္ငံသားမ်ားထံ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေလာင္စာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာက္ရွိရန္ ေနာက္ထပ္ ၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ေစမည္ကို ကုလသမဂၢက စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ ယင္းေဒသတြင္ လူ ၆၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူ ၂၅၀,၀၀၀ ေသဆံုးႏိုင္သည့္အျပင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ ခိုက္မႈသည္  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲ၌  ေဆာ္ဒီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္။

Ref ;Reuters

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.