<

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား မရွိပါက ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာႏိုင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရလႊမ္းမႈေၾကာင့္ တံတားတစ္စင္းၿပိဳက်ေနစဥ္ (Photo – AFP)

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရျမင့္တက္လာရာမွ ဆံုး႐ံႈးမႈသံုးဆျမင့္တက္ လာေစမည္ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔မွာ တြဲလ်က္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ေက်ာက္တန္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာမႈေၾကာင့္ ယခုရာစုႏွစ္ကုန္၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသည္ ေလးဆျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု Nature Communications  ဂ်ာနယ္တြင္ အဆိုပါသုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒဏ္ခံကာကြယ္ေပးမည့္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား မရွိပါက Shock မုန္တိုင္း (ရာစုႏွစ္တစ္ခုတြင္ တစ္ႀကိမ္သာလာၿပီးဖ်က္အား ႏွစ္ဆျပင္းသည့္ မုန္တိုင္း) တိုက္ခတ္လွ်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ ခ်ီရွိသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

“သဘာ၀လႈိင္းတားနံရံေတြအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြဟာ လႈိင္းႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေရလႈိင္းေတြရဲ႕ျပင္းအားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္” ဟု Nature Communications  မွ ဦးေဆာင္သိပၸံပညာရွင္  မိုက္ကယ္ဘိခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ကမၻာတစ္၀န္းမွာရွိတဲ့ ေရတိမ္သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြရဲ႕ အျမင့္နဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ဆက္စပ္ပါ၀င္မႈေတြဟာ ဆံုး႐ႈံးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပူပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသအမ်ားအျပားမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာရႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဆန္တာခ႐ုဇ္ရွိ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ ဘိခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား အားလံုးေလ်ာ့က်ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်ာက္တန္းမ်ားသည္ အေရာင္ကြၽတ္ျခင္း၊ ငါးအလြန္အကြၽံဖမ္းျခင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္တို႔မွ ျပန္လည္နာလန္ထလာႏိုင္ေသးသည္ဟု ဘိခ္က ေျပာခဲ့သည္။ “ဒါေပမဲ့ ေယဘုယ်အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပထ၀ီ၀င္အေနအထား အားလံုးမွာ သိသိသာသာ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ေနရပါတယ္” ဟု ဘိခ္က ေျပာခဲ့သည္။

ေရတိမ္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားရွိေသာ ကမၻာ့ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ကီလိုမီတာ ၇၁၀၀၀ (မိုင္ေပါင္း ၄၄၀၀၀) (အပူပိုင္းေဒသတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရ) အနက္အမ်ားစုမွာ ကမ္း႐ိုးတန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ သဲတူးမႈ၊ ဒိုင္းနမိုက္ခြဲၿပီး ငါးဖမ္းမႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေလ်ာ့နည္းလာေနသည္။

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္ ေရအပူခ်ိန္ ႐ုတ္ခ်ည္းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခံႏိုင္ရည္ မရွိၾကေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရအပူလႈိင္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်က အထင္ကရ Great Barrier သႏၲာေက်ာက္တန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားမွာမူ ယခုအခ်ိန္အထိ အျပည့္အ၀ မတြက္ခ်က္ႏိုင္ေသးေပ။

သႏၲာေက်ာက္တန္းျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရႀကီးမႈဒဏ္မွ သိသိသာသာ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္မႈနည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အေမရိကန္၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Ref; AFP

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.