<

တိုယိုတာက အာရွယာဥ္အငွားလုပ္ငန္း Grab ၌ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ဇြန္ ၁၃ ရက္က စင္ကာပူရိွ Grab ပို႔ေဆာင္ေရး႐ံုးတစ္႐ံုးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo; AFP)

အာရွမွ အြန္လိုင္းအငွားယာဥ္လုပ္ငန္း Grab  ၌ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ဟု တိုယိုတာက ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး တိုယိုတာသည္ ၎င္း၏ပင္မစီးပြားေရးခ်ဲ႕ ထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ယခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူအေျခစိုက္ျဖစ္ေသာ Grab သည္ အာရွ၏ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အဓိကေနရာတစ္ခု၌ ပါ၀င္လ်က္ရွိ သည္။ Grab သည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကပင္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းႀကီး Uber ၏ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္လည္း သေဘာတူခဲ့သည္။

ယခုသေဘာတူညီခ်က္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္လႊားမွ Grab  ၏ အငွားယာဥ္အုပ္စုအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေရး၊ ယာဥ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသံုးၿပီး ေဒသတစ္၀န္းသို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေပးေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု တိုယိုတာက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ခဲ့သည္။ Grab ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္လည္း တိုယိုတာမွ အမႈေဆာင္တစ္ဦးကို ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တိုယိုတာမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွာမူ Grab၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

တိုယိုတာကုမၸဏီဥကၠ႒ အာကီအိုတိုယိုဒါက လုပ္ငန္းထဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.