<

အီရန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔၏ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ အိုပက္အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကထား ေဆြးေႏြးႏိုင္ဟု IEA ေျပာၾကား

ဇြန္ ၁၀ ရက္က ျပင္သစ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီႀကီး Total ၏ ေရနံသန္႔စင္စက္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အီရန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အိုပက္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ယခုလေႏွာင္းပိုင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IEA) က ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရာင္းလိုအား က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ေရနံေစ်းကြက္သည္ လာမည့္ႏွစ္အထိ တည္ၿငိမ္ဖြယ္မရွိေသးေၾကာင္း IEA က သတိေပးခဲ့သည္။ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းနက္႐ိႈင္းေနမႈႏွင့္ အေမရိကန္က အီရန္ကို ျပန္လည္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္က ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေမလတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အျမင့္ဆံုးအထိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ထုိေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ေမလေႏွာင္းပိုင္းက Brent ေရနံေစ်းႏႈန္း အညႊန္းကိန္းသည္ ေဒၚလာ ၈၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ၇၅ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္၌ ကုန္သြယ္ေနသည္။ West Texas Intermediate ေရနံေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္းသည္ ေမလေႏွာင္းပိုင္းက ၇၂ ဒသမ ၂၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ၆၆ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

အိုပက္ႏွင့္႐ုရွားတုိ႔သည္ ေရာင္းလိုအား ပိုလွ်ံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗီယင္နာသေဘာတူညီခ်က္ဟု ေခၚၾကေသာ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကို ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေျပာင္းလဲလိုၾကဖြယ္ရွိေၾကာင္း မၾကာေသးခင္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ပါရီအေျခစိုက္IEA က သတိေပးခဲ့သည္။

၀ယ္လိုအားကို ထိခိုက္ႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေရနံေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈသည္ မၾကာမီ က်ဆင္းမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း IEA က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံ၀ယ္လိုအားသည္  တစ္ရက္လွ်င္ စည္ ၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိမည္ဟု IEA က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရနံေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အလားအလာတုိ႔ေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားက် ဆင္းႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း IEA က သတိေပးခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္ကုန္တြင္ အီရန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔၏ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရနံထုတ္လုပ္မႈ သည္ တစ္ရက္စည္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းထိ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း IEA က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ အ႐ႈံးကာမိရန္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ အိုပက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းထိ ကာလတုိ တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း IEA က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref; AFP

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.