<

ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔က အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကား

ဇြန္ ၁၂ ရက္က စင္ကာပူတြင္ သမုိင္း၀င္ထိပ္သီး၌ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (Photo – AFP)

ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔က သမုိင္း၀င္ ထိပ္သီးက်င္းပစဥ္အတြင္း ကင္ကထရန္႔အား ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ထရန္႔က လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာ (KCNA) က ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုးက ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း KCNA က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိိထိပ္သီးသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ စစ္ေအးကာလ ရန္ဘက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး ဆုိးရြားေနမႈကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲမႈ၏ နိဒါန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း KCNA က ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မၾကံဳစဖူး ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္က အာဏာရွင္မ်ဳိးဆက္၏ တတိယမ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္အား ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံ အလံမ်ားေရွ႕တြင္ ယွဥ္တြဲရပ္လ်က္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကင္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္တြင္ အလံုးစံု ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကတိျပဳမႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍မရေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု အေမရိကန္၏ ကာလရွည္ၾကာ ေတာင္းဆုိမႈကိုမူ မျပည့္မီခဲ့ေပ။

အထီးက်န္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပိတ္ဆုိ႔အေရး ယူမႈမ်ားစြာ ခ်မွတ္ခံထားရကာ ႏုိင္ငံတကာထံမွ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ ထိုထိပ္သီးသည္ အက်ဳိးအျမတ္ အလြန္အမင္း ရရွိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအား က်ဴးေက်ာ္ရန္ အစမ္းေလ့က်င့္မႈဟု ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ထိုေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းရန္ ျပံဳယမ္းက ကာလရွည္ၾကာေတာင္းဆုိမႈျဖစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အေမရိကန္က ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ထရန္႔က ထိပ္သီးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စစ္ေအးေခတ္ရန္ဘက္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ထိပ္သီးသည္ ကမၻာႀကီးအား ႏ်ဴကလီးယား ကပ္ဆုိးေဘးၾကံဳရမႈမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေစခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔က Twitter ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ “ဒံုးပစ္လႊတ္မႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ ဒါမွမဟုတ္ သုေတသနျပဳမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့သူေတြလည္း အိမ္ကို ျပန္ခြင့္ရၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစုေတြနဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းခြင့္ရေတာ့မယ္။ ဥကၠ႒ကင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ေန႔ကေတာ့ သမုိင္း၀င္ခဲ့ပါၿပီ” ဟု ထရန္႔က ေရးသားခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားကိစၥမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး စရာ မဟုတ္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္ကာလေရာက္ လွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူ မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ကမူ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ရန္ျပဳမႈမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမရွိ ေတာ့ျခင္းတုိ႔အေပၚ မူတည္ေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း KCNAက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုထိပ္သီးမတုိင္မီ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ထုိေဆြးေႏြးပြဲသည္ မည္မည္ ရရတုိးတက္မႈထက္ သတင္းေခါင္းစီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈကိုသာ အာ႐ံုစိုက္မည့္ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုထိပ္သီးသည္ ကင္ဂ်ဳံအြန္အား တရား၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အစိုးရကို ဂုဏ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

Ref ; AFP

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.