<

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးတြင္ ျပင္သစ္က တ႐ုတ္ကို စိန္ေခၚ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာ စပရက္တလီကြၽန္း အစုအေ၀း၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ တီတုကြၽန္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ တ႐ုတ္၏ စစ္အင္အား တည္ေဆာက္ေနျခင္းအား တန္ျပန္ရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ ျပင္သစ္သည္ ထိုအျငင္းပြား ေရပိုင္နက္သို႔ျဖတ္၍ စစ္သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္ကာ ေလေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသ၌ ၎၏စစ္ေရး တည္ရွိမႈကို တိုးျမႇင့္ေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလေႏွာင္းပိုင္းက ျပင္သစ္တိုက္ခုိက္ေရးသေဘၤာ Dixmude ႏွင့္ စစ္သေဘၤာတစ္စင္းတို႔သည္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာ စပရက္တေလကြၽန္းႏွင့္ အနီးရွိ ေက်ာက္တန္းမ်ားမ်ားသို႔ ျဖတ္သန္းခုတ္ေမာင္း ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္သည္ ရင္းျမစ္ ၾကြယ္၀သည္ဟု ယူဆရသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ တစ္ခုလုံးနီးပါးကို ၎တို႔အပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနမႈအား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ယင္းေက်ာက္တန္းမ်ားအား ကြၽန္းငယ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကင္းလွည့္မႈအတြင္း ဒီကြၽန္းငယ္ေတြအနီးကို ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္မႈလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ ဒီလိုေမာင္းႏွင္တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္အတြင္း အသံုးျပဳခြင့္ရွိတဲ့ အာ႐ံုခံစနစ္ေတြ အားလံုးကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု Deixmude ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ယန္းေပါ့ခ်ာက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္သေဘၤာမ်ားေနာက္သို႔ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား မ်ားစြာလိုက္လာခဲ့သည္ဟု ထိုသေဘၤာေပၚတြင္ ပါသြားခဲ့ေသာ Hudson အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕မွ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ေပါ့ခ်ာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔ သေဘၤာသည္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ လႈိက္လွဲေဖာ္ေရြမႈရွိသည့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သေဘၤာမ်ားသည္ ျပင္သစ္တို႔  ထြက္ခြာမသြားမခ်င္း ရွိေနခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲမွ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈတြင္ အေမရိကန္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ထိုစဥ္ ျပင္သစ္သည္ ထိုေဒသသို႔ စစ္တပ္မ်ားကို ပံုမွန္ေစလႊတ္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲသို႔ ျပင္သစ္က စစ္သေဘၤာ ေစလႊတ္မႈသည္ ငါးႀကိမ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္သစ္ေလတပ္သည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္တြင္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ ၎၏အႀကီးဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို ျပဳလုပ္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္သည္ ၎၏ပင္လယ္ျခားနယ္ေျမ ပိုင္နက္မ်ား၌ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသား ၁ ဒသမ ၅ သန္းရွိရာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ ၎၏ စစ္ေရးတည္ရွိမႈ အမွတ္အသားကို ျပသရန္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ၾသစေၾတးလ်သို႔ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ သြားေရာက္စဥ္က အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသအား လႊမ္းမိုးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေပက်င္း၏ အင္အားႀကီးထြားလာျခင္းကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မက္ခရြန္ဟာ ႀကီးထြားလာတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ခ်င့္တြက္ပံုရပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳ္ႏွံမႈေတြ၊ အပခြင့္အေရးေတြေၾကာင့္ ႏွစ္သိမ့္ေနခဲ့တဲ့ ယခင္ျပင္သစ္ သမၼတေဟာင္းေတြနဲ႔ မတူတဲ့ ႀကိဳဆိုစရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပင္သစ္စစ္သေဘၤာေပၚတြင္ ပါသြားေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Hudson အင္စတီက်ဴ႕မွ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Ref : AFP

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.