<

သမုိင္း၀င္ထိပ္သီးအၿပီး ထရန္႔က ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာ

ဇြန္ ၁၂ ရက္က သမုိင္း၀င္ထိပ္သီးအၿပီး အေမရိကန္သမၼတထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (Photo : AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ သမုိင္း၀င္ထိပ္သီး က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရန္႔က အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားအၾကား ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္က ၎၏ ရန္ဘက္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အလြန္႔အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယုိႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အား စိစစ္အတည္ျပဳ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္အတည္ျပဳမႈတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ လူအမ်ားအျပား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ဳံအြန္က ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ သမုိင္း၀င္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး အတိတ္ကုိ ခ်န္ထားရစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီးက ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုံးပစ္လႊတ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ အင္ဂ်င္စမ္းသပ္သည့္ အဓိကေနရာ တစ္ခုကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားက ဖ်က္ဆီးပစ္ေနသည္ဟု ကင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပံဳယမ္းကုိ ခ်မွတ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖင့္ ၀ါရွင္တန္သည္ ကုန္က်မႈ အလြန္အမင္း သက္သာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္၌ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခုပုံစံကဲ့သုိ႔ မျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္ထိ ထုိရပ္ဆုိင္းမႈကုိ ျပင္ဆင္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ကတိျပဳခဲ့သည္။

ထုိပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္ပြဲကာလက အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔က ကင္ႏွင့္ အလြန္ထူးျခားေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အနာဂတ္တြင္ အလြန္အမင္း ကြဲျပားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္သည္ အလြန္စမတ္က်ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိကာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ အလြန္ခက္ခဲသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

ကင္အား အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိပ္သီး၌ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအခ်ဳိ႕

ေရဂင္ႏွင့္ ေဂၚဘာခ်က္( ၁၉၈၆ ) – အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔ကို ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ စုေဆာင္းမိေစခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ စစ္ေအးေခတ္ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ မီေခးေဂၚဘာခ်က္တို႔ အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္က ၎တို႔၏ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရး စနစ္အား ႐ုပ္သိမ္းေရးကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ ထိုေဆြးေႏြးမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အင္အားစု ႏွစ္ခုၾကား၌ တင္းမာမႈမ်ားအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာေစျခင္း၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

နစ္ဆင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ (၁၉၇၂) – အေမရိကန္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးၾကာေအာင္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတရစ္ခ်က္နစ္ဆင္ လက္ထက္သို႔ အေရာက္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ျပန္ဆက္သြယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ အစပ်ဳိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ နစ္ဆင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေမာ္စီတုန္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က်ဳိးအင္းလိုင္ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား၌ အျပည့္အ၀ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္ေစခဲ့သည့္ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသည္ ၂၀ ရာစု၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးဆံုး တစ္ခုဟု ယူဆခံခဲ့ရသည္။

Ref : AFP

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.