<

ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ထရန္႔ ေျပာၾကား

Photo: AFP

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ သံုးနာရီေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာစဥ္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ ကင္ႏွင့္ Capella ဟုိတယ္ထဲမွ ေဘးခ်င္းယွဥ္ေလွ်ာက္၍ ထြက္လာစဥ္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ထရန္႔ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပ။

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.