<

သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္ သြင္းကုန္မ်ားအား အေမရိကန္၏ စည္းၾကပ္ခြန္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢက တန္ျပန္တံု႔ျပန္မည္ဟု မာကယ္ ေျပာၾကား

သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္တို႔ စကားေျပာေနစဥ္ ဂ်ီ-၇ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၀န္းရံရပ္ေနၾကသည္ကို ဂ်ာမန္အစိုးရ ဓာတ္ပံုဆရာက ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္ သြင္းကုန္မ်ားအား အေမရိကန္၏ စည္းၾကပ္ခြန္ျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို ကေနဒါ ကဲ့သို႔ပင္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း တန္ျပန္တံု႔ျပန္သြားမည္ဟု ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္က ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီး တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္မႈအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ၎၏ ထိပ္တန္းမဟာမိတ္မ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈအတြက္ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိဟု ယူဆရသည့္ ဂ်ီ-၇ အဖဲြ႕၏ ပူးတဲြ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီးမွ ေစာစီးစြာ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရန္႔က Twitter တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုထိပ္သီးသည္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ ႔အၾကား အတၱလႏၲိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ျပဳမႈ၏ အဆံုးသတ္ဟု မရည္ညႊန္းေၾကာင္း မာကယ္က သေဘာထားကဲြလဲြခဲ့ေသာ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီးအၿပီးတြင္ ARD ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပသည္ ၎တုိ႔၏ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ကို မွီခိုေန၍ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးသင့္ေၾကာင္း မာကယ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ (WTO) ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ခဲ့ေသာ ကေနဒါအတိုင္း ဥေရာပသမဂၢကလည္း အေမရိကန္၏ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္ သြင္းကုန္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို တန္ျပန္တံု႔ျပန္ရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း မာကယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ ထိုတန္ျပန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား ထရန္႔က ကားတင္သြင္းမႈမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္း၍ တန္ျပန္လာႏိုင္မႈကို စုိးရိမ္မႈရွိသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ မာကယ္က ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ ထိုကိစၥအား ႀကိဳတင္ ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဥေရာပသမဂၢက အလားတူညီညြတ္မႈျဖင့္ ထပ္မံ၍ ျပန္လည္တံု႔ျပန္သြားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ီ-၇ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေနာက္ထပ္ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားမွ ေရွာင္လဲႊႏုိင္ရန္အတြက္ ရွိၿပီးသား အတားအဆီးမ်ား၏ အတိုင္းအတာမ်ားအား ျပန္လည္ ခ်င့္တြက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ီ-၇ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီး ကင္းလြတ္ေသာဇုန္ တည္ေထာင္မႈသည္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္မဆို ကုန္သြယ္ေရး၌ မည္သည့္ အတားအဆီးမွ် မရွိမႈအျပင္ အစိုးရတင္ဒါမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္တုိ႔သည္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟို လက္ယာယိမ္း ၀ါဒီေခါင္းေဆာင္ မာကယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္း၏ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္အား သိမ္းယူခဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းအခ်ိန္က ဂ်ီ-၈ အဖဲြ႕မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရေသာ ႐ုရွားသည္ ဂ်ီ-၇ အဖဲြ႕၏ က႑အခ်ဳိ႕၌ ျပန္လည္ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ္ ႐ုရွားသည္ ပထမဦးစြာ ယူကရိန္းဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ တုိးတက္မႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာကယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

June 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.