<

အေမရိကန္ႏွင့္တင္းမာေနစဥ္ တ႐ုတ္က ႐ုရွား၊ အီရန္၊ အိႏိၵယတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ေဒသဆုိင္ရာလံုျခံဳေရးထိပ္သီးကို က်င္းပ

ဇြန္ ၉ ရက္က ခ်ိန္႔ေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ SCO ထိပ္သီး၏ေဘးဆြယ္ သံုးႏိုင္ငံ အစည္းအေ၀း၌ တ႐ုတ္သမၼတ (လယ္)၊ ႐ုရွားသမၼတ (၀ဲ) ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားသမၼတ (ယာ) တုိ႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

ကုန္သြယ္ေရးအျငင္းပြားမႈ၊ အီရန္ႏ်ဴ ကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေနစဥ္ တ႐ုတ္က ႐ုရွား၊ အီရန္ႏွင့္ အျခားမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည့္  ေဒသ ဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးထိပ္သီးကို ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က ဦး ေဆာင္ေနေသာ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕ (SCO) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးကို တ႐ုတ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ ခ်ိန္႔ေတာင္တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

SCO ၏ အဖဲြ႕၀င္မ်ားထဲတြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ ခဲြထြက္လာသည့္ ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏိၵယတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး အီရန္က ေလ့လာသူအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္မွ အျငင္းပြားဖြယ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ SCO ထိပ္သီးကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အီရန္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ပိတ္ဆုိ႔ အ ေရးယူမႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေလ့လာသူအျဖစ္မွ တင္းျပည့္အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို လက္ခံရန္အတြက္ ကိစၥကို ယခုထိပ္သီးတြင္ အာ႐ံုစိုက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာ တူညီခ်က္အရ ထိုအတားအဆီးကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

အီရန္သည္ အျမဲတမ္းေစာင့္ဆုိင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား၊ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔က ထိုႏ်ဴကလီး ယား သေဘာတူညီခ်က္အား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵရွိမႈကို အတည္ျပဳလိမ့္မည္ဟု အီရန္က ေမွ်ာ္ လင့္ထားေၾကာင္း အီရန္အစိုးရထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူ မက္ဆူမက္အက္တီကာက ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ လစ္သူေယးနီးယားႏုိင္ငံ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအား ဆန္႔က်င္မႈ၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံစံုပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ ၀န္ပိမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနခ်ိန္တြင္ SCO ထိပ္သီး၌  ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေလးေပးေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိဟု US Air War College မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လံုျခံဳေရးေလ့လာမႈဆုိင္ရာ ပါေမာက ၡေဒါမာဖီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဧရာမအေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္း Belt and Road ကို တြန္းအား ေပးေနစဥ္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ထူေထာင္ရန္ အလားအလာကိုလည္း ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအစီအစဥ္အား မေထာက္ခံေသာ SCO ၏တစ္ႏုိင္ငံတည္းေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အိႏိၵယေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ခိုင္မာေသာေထာက္ခံမႈရရွိႏုိင္ရန္ အဟန္႔အတား ၾကံဳရႏုိင္သည္။

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈသည္ SCO အဖဲြ႕က ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဧရာမလံုျခံဳေရး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္မႈ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန ေခါင္းေဆာင္ ေလ်ာင္က်င္ေရာင္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

 

 

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.