<

ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ေတာင္းဆို

Photo: AFP

ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ေအအက္ဖ္ပီက ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရေသာ ေပးစာတစ္ေစာင္အရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ စစ္တပ္စစ္ဆင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ၇၀၀၀၀၀ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ စစ္ဆင္ေရးကို လူမ်ိဳးသုဥ္း သုတ္သင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေမလ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္တို႔ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးရုံးကဲ့သို ့ေသာ ကုလအဖဲြ ့အစည္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ေရသားထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ပါ၀င္ပက္သက္မႈနွင့္အတူ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညွင္းပန္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့့္ သက္ဆိုင္ေသာပ္စဲြေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ သီးျခားလြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ လက္သည္တရားခံကို တာ၀န္ခံေစျခင္းတို႔သည္ ယခု ကတိက၀တ္ျပဳထားမႈကို ခိုင္မာေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေစလိမ့္မည္ဟု ေမ၃၁ ရက္တြင္ ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရေသာ ေပးစာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။ “အေျခအေနဟာ ကြၽန္ုပ္တို႔ကို အလြန္စိုးရိမ္စရာအျဖစ္ ရိွေနပါတယ္” ဟု ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တုံ ့ျပန္ရန္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို ့၀င္ေရာက္ရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက စီစဥ္ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ျမန္မာအစိုးရက ခြင့္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ယန္ဟီလီးကို တားျမစ္ခဲ့သည္။ လာေတာ့မည့္ သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသံတမန္သစ္ ခရစၥတိုင္းရွရင္းနားဘာဂီနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ရိွေနသည္။

စစ္တပ္ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ညွင္းပန္ႏွိပ္စက္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး စစ္ဆင္ေရးသည္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို အျမစ္ျဖဳတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

June 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.