<

အေျပာၾကမ္းေသာ ဒူတာေတး ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို နမ္းမႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရ

PTV ႐ုပ္သံမွ ႐ုိက္ကူးထားမႈမွ ရယူထားေသာဓာတ္ပုံတြင္ ဇြန္ ၃ ရက္က ဆိုးလ္၌ ျပည္ပေရာက္ ဖိလစ္ပုိင္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဖိလစ္ပုိင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား သမၼတဒူတာေတးက နမ္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AP)

ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ အေျပာအဆိုၾကမ္းမႈေၾကာင့္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားေရွ႕၌ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ႏႈတ္ခမ္းအား နမ္းခဲ့မႈအတြက္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား ပြက္ေလာ႐ုိက္ခဲ့သည္။

အေျပာအဆိုၾကမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာ ဒူတာေတးသည္ ဇြန္ ၃ ရက္က ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ျပည္ပေရာက္ ဖိလစ္ပုိင္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ အခမ္းအနား၌ ယင္းကဲ့သို႔ နမ္းခဲ့မႈအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုးလ္တြင္ က်င္းပေသာ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ဒူတာေတးက စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေပးရန္ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးကို စင္ေပၚသို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ နမ္းရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အေျပာင္အပ်က္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ ခင္ပြန္းကို ရွင္းျပေပးႏုိင္မလားဟု ဒူတာေတးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးက ဒူတာေတး၏ ေမးခြန္းအားလက္ခံေၾကာင္း ေျဖၾကားခ်ိန္တြင္ ဒူတာေတးက ၾသဘာေပးေနၾကသည့္ ေထာက္ခံသူမ်ားေရွ႕၌ ထိုအမ်ဳိးသမီးကို နမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္နာရီၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ထုိေတြ႕ဆုံမႈ အခမ္းအနားတြင္ ဒူတာေတးက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈတို႔အေၾကာင္း ေရးသားသည့္ စာအုပ္ကိုေပးရန္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား လက္ညိႇဳးထိုး၍ စင္ေပၚသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိ ဒူတာေတးႏွင့္ ပါးခ်င္းအပ္လ်က္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ က်န္အမ်ဳိး သမီကမူ လူႀကီးအား ေလးစားသမႈျပသည့္  အမူအရာအျဖစ္ ၎၏ နဖူးေပၚတြင္ သမၼတလက္ကို တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒူတာေတးက ထိုအမ်ဳိးသမီးအား အနားသို႔ ကပ္လာရန္ေခၚၿပီး ၎၏ႏႈတ္ခမ္းကို ညႊန္ျပခဲ့သည္။

ပရိသတ္မ်ားထံမွ ေအာ္ဟစ္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာစဥ္ ဒူတာေတးက ထိုအမ်ဳိးသမီးအား အိမ္ေထာင္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ရွိပါက ထိုပြဲတြင္ ရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ထိုနမ္းမႈသည္ အေပ်ာ္သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ခင္ပြန္းအား ရွင္းျပရန္ ဒူတာေတးက ထိုအမ်ဳိးသမီးကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ထားၿပီး သမီးႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း၊ သမၼတႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတ၏ အနမ္းတြင္ မလိုတမာစိတ္မရွိေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴး၌ ကာကြယ္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဒူတာေတးသည္ အရာအားလုံးကို ၎စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမူႏုိင္သည္ဟု အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း ယူဆေနသည့္ ဘုရင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ျပဳမူခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရီဆာဟြန္တီဗာ႐ို႕စ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ပင္  ယင္းကဲ့သို႔ နမ္းရန္အတြက္ အစပ်ဳိးသူသည္ ၾသဇာအာဏာပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ သမၼတသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒူတာေတး၏ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ၎၏ ေယာက်္ားမာန္၀ါဒႏွင့္ မိန္းမမုန္းတီးေရး၀ါဒကို မီးေမာင္းထိုးျပေနေၾကာင္း လက္၀ဲယိမ္း၀ါဒီ Gabriela အမ်ဳိးသမီးပါတီကလည္း ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားဟု သံသယရွိသူ အမ်ားအျပားပါ၀င္သည့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရေသာ ၎၏ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ ဒူတာေတးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေျပာက္က်ားသူပုန္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈအတြင္း ထိုအမ်ဳိးသမီးသူပုန္မ်ား၏ အဂၤါမ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္ ဖိလစ္ပုိင္စစ္သားမ်ားအား ညႊန္ၾကားမႈ အပါအ၀င္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ခံေနရသည္။

Ref ; AFP

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.