<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔သြင္းလာေသာ ယာဘေဆးျပားမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ခဲြထြက္အုပ္စုမ်ားက ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု Dhaka Tribune ေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေမွာင္ခိုသြင္းမႈ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယာဘေဆးျပားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြက္ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း Dhaka Tribune က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ခဲြထြက္အုပ္စုအသီးသီးက တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ထိုင္းတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တည္ရိွေသာ စက္႐ုံ ၃၇ ခုမွ ယာဘေဆးျပားကို ထုတ္ေနသည္ဟု မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားၿပီး ဘ႑ာေငြမ်ား ရရိွရန္ ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔သည္ဟု ဆုိသည္။

အုပ္စု ၁၄ ခုက စက္႐ုံမ်ားကို လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ကာ ေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားက ၎စက္႐ုံမ်ားမွ ယာဘကို ယူေဆာင္၍ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္ တက္နက္ဖ္တြင္ရိွေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူမ်ားထံ ပို႔ေပးသည္ဟု လုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ မူးယစ္တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီတုိ႔က  Dhaka Tribune ကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤါလီမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယာဘေမွာင္ခိုသြင္းေသာ ဘဂၤါ လီ ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္သူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲကို ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွစက္႐ုံမ်ားတြင္ ယာဘ ၁၃ မ်ဳိးကို ထုတ္ေနေၾကာင္း ေကာ့ဘဇားဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ေနထိုင္ေနၾကေသာ ေမွာင္ခိုသြင္းသူ ဘဂၤါလီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၾသဇာရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မူးယစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားသည္ဟု ၎တို႔က ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္န႔ဲ ရေသ့ေတာင္တို႔က တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူေတြဟာ ရဲေတြ၊ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ နစကအဖဲြ႕က အဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ အေကာက္ခြန္အရာရိွေတြ၊ ေဒသခံရဲေတြအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္က ၾသဇာရိွတဲ့လူေတြ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ကလူေတြနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရးရိွၾကတယ္” ဟု ဆာဘာအလီက ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ Dhaka Tribune ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိသယ္ေဆာင္သူ အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ ခဲြထြက္အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လက္ရိွအဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ “ယာဘေဆးျပားေတြ ေမွာင္ခိုလုပ္တာဟာ အဲဒီအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ အဓိက၀င္ေငြ

ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ယာဘေဆးျပားထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်ရာမွာ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဆးျပားေမွာင္ခိုသြင္းေသာ ေနာက္ထပ္ဘဂၤါလီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရာရွစ္ကူလူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

June 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.