<

ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္မႈတုိ႔က လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အသက္ဆံုးေစဟု WHO ထုတ္ျပန္

Photo: AFP

ေဆးလိပ္ေသာက္မႈႏွင့္ ကင္ဆာမ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈကို လူသိမ်ားေနေသာ္လည္း ေဆးလိပ္သည္ လူ႔ႏွလံုးကိုပါ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကိုမူ သတိျပဳမႈ အလြန္အမင္း အားနည္းေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) က ေမ ၃၁ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္မႈသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း လူအမ်ားအျပားသည္ ထိုအႏၲရာယ္ရွိေသာ အေလ့အက်င့္ကို ခံုမင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း WHO က World No Tobacco Day အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ မ်ဳိးစံုေသာ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးအသိပညာရွိမႈ ဆုိးဆုိးရြားရြား အားနည္းေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္ဟုလည္း WHO က သတိေပးခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္မႈသည္ ကမၻာတစ္၀န္း ႏွစ္စဥ္ လူခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး ယင္းထဲတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ တစ္ဆင့္ခံ ႐ွဴ႐ိႈက္ရမႈမွတစ္ဆင့္ ေသဆံုးသူ ၈၉၀၀၀၀ ခန္႔လည္း ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေသဆံုးသူမ်ားအနက္ ထက္၀က္နီးပါးျဖစ္ေသာ လူသံုးသန္း၀န္းက်င္သည္ ႏွလံုးတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္းကို လူအမ်ားအျပားက သတိမထားမိခဲ့ေၾကာင္း WHO က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လူအမ်ားစုက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ကင္ဆာႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းကို သိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာတြင္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းကို လူအမ်ားအျပားက သတိမျပဳမိခဲ့ေၾကာင္း WHO အႀကီးအကဲ ေတဒ႐ိုအက္ဒါႏြန္ဂီဘေရေရဆူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္ထဲတြင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားအား က်ဥ္းေစၿပီး ေသြးေၾကာမ်ားအား ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ကတၱရာေစးႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ဓာတုပစၥည္း အမ်ဳိးေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး နီကုိတင္းကလည္း ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ ေသြးဖိအားကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးအသိမရွိသူသည္ လူဦးေရအားလံုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏိၵယႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ေလသင္တုန္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကို မသိရွိၾကေၾကာင္း WHO ၏ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: AFP

May 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.