<

ပစိဖိတ္ေရတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ တ႐ုတ္ကို ဖိတ္ေခၚထားမႈအား ပင္တဂြန္ ႐ုပ္သိမ္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ဓာတ္ပံု၌ RIMPAC စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ ပါ၀င္ေနသည့္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာတစ္စင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္က ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ပစိဖိတ္တြင္ ေရတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား၌ ပါ၀င္ရန္ တ႐ုတ္ကို ဖိတ္ေခၚထားမႈအား ပင္တဂြန္က ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေမ ၂၃ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပဳသေဘာ လုံး၀မေဆာင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပစိဖိတ္အနားသတ္ႏုိင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေသာ RIMPAC စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ေရတပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္မွ စစ္သားမ်ားက သမုဒၵရာအတြင္းတြင္ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ အျပဳအမူမ်ားက ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား၏ အႏွစ္သာရကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္က ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ RIMPAC စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္ကို ဖိတ္ေခၚထားမႈအား ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ပင္တဂြန္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခရစ္လိုဂန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက RIMPAC မွ တ႐ုတ္ကို ဖယ္ထုတ္သည့္ အေမရိကန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အလြန္ပင္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယို ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀မ္က ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၏ စပရက္တလီကြၽန္းမ်ား၌ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား ႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ SAM ဒံုးစနစ္မ်ားကို တပ္ျဖန္႔ထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ ေႏွာင့္ယွက္ေရး အီလက္ထရြန္နစ္ ကိရိယာမ်ားကိုလည္းခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း လိုဂန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ ေဒၚလာ ၅ ထရီလ်ံခန္႔အတြက္ အဓိကက်ေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အေျမာက္အျမားရွိသည္ဟု ယူဆထားၾကၿပီး ယင္းနယ္ေျမ တစ္ခုလံုးနီးပါးကို ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္က ေျပာၾကားထား သည္။

ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထုိင္၀မ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုိ႔ကလည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိုပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း အျငင္းပြားေနၾကသည္။ တ႐ုတ္က စစ္သံုးအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြၽန္းမ်ားအနီးတြင္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္းသည့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ေရတပ္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ယခုႏွစ္ RIMPAC စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္မည္ဟု အေမရိကန္ ေရတပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ RIMPAC ကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတုိင္မီထိ ႏွစ္ စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုိ႔ တြင္ RIMPAC ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.