<

႐ုရွား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား စိုးရိမ္မႈရွိေနစဥ္ ဆီြဒင္က စစ္ပြဲဆုိင္ရာ အေရးေပၚလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀

ေမ ၂၁ ရက္က စေတာ့ဟုမ္းတြင္ ဆြီဒင္အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေရးေအဂ်င္စီက ျဖန္႔ခ်ိေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္တုိင္းမဟာမိတ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနစဥ္ ဆီြဒင္အစိုးရက သန္းႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူမ်ားအား စစ္ပဲြ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ စစ္ပဲြျဖစ္ပြားလွ်င္” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္အား အစိုးရ၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈျဖင့္ ဘာသာစကား ၁၃ မ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခုိလံႈစရာမ်ားအား မည္သုိ႔ရွာေဖြရန္၊ မည္သည့္စားစရာမ်ားအား သိုေလွာင္ထားရန္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ယံုၾကည္ရန္ စသည္တုိ႔ကို အၾကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ျပည္သူ ၄ ဒသမ ၈ သန္းထံသို႔ ေမ ၂၈ ရက္မွ ဇြန္ ၃ ရက္အၾကား ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ ပါေသာ ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ဆီြဒင္က ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡ၊ သဘာ၀ေဘးမ်ား၊ ဆိုက္ဘာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လက္ကမ္းစာေစာင္အား ဆီြဒင္က စစ္ေအးေခတ္ကာလအတြင္း ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၌  ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ယခုလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္မူ မည္သည့္ႏိုင္ငံဟု ရည္ညႊန္းမေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေနတိုးႏွင့္ ႐ုရွားတို႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္မႈျမင့္တက္ေနခ်ိန္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီြဒင္သည္ ေနတုိးအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘဲ ႐ုရွားႏွင့္လည္း နယ္နိမိတ္ မထိစပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေဘာ္လ္တစ္ ပင္လယ္တစ္ေလွ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး စေတာ့ဟုမ္းအေရွ႕ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ကာလီနင္ဂရက္တြင္ တည္ရွိေသာ Baltiysk ၌ ေမာ္စကိုက ေရတပ္စခန္းတစ္ခုကို တပ္စဲြထားသည္။

Ref ; AFP

May 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.