<

အာတိတ္ေဒသ၌ ႐ုရွား၏ ေရနံရွာေဖြမႈကို စြမ္းအင္ပံ့ပုိးမည့္ ကမၻာ႔ပထမဆံုး ေရေပၚ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္စက္႐ံု

ေမ ၁၉ ရက္က ႐ုရွားေျမာက္ပိုင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ Murmansk ၌ ေရေပၚႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္စခန္း Akademik Lomonosov အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေ၀းလံေသာ အာတိတ္ေဒသတို႔၌ ေရနံရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေစ့ေဆာ္မႈႏွင့္အညီ ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုရွားသည္ ေရေပၚႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္စခန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေ၀ဖန္သူမ်ားကမူ ထိုစီမံကိန္းအား ‘ေရခဲျပင္ေပၚမွ ခ်ာႏိုဘိုင္း’ ဟု ေခၚၾကသည္။

Akademik Lomonosov ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေရေပၚစြမ္းအင္စခန္းကို စိန္႔ပီတာစဘတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယားေလာင္စာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ထားေသာ Akademik Lomonosov သည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား အေရွ႕ျခမ္းသို႔မသြားမီ လက္ရွိတြင္ Murmansk ၿမိဳ႕၌ ႀကိဳးျဖင့္ဆိုင္း၍ ဆိုက္ကပ္ထားသည္။

အညိဳႏွင့္ အ၀ါေရာင္သုတ္ထားေသာ ေရေပၚႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္စခန္းကို Murmansk ၿမိဳ႕ ျမစ္၀၌ အစိုးရပိုင္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္လုပ္ငန္းႀကီး Rosatom က ေမ ၁၉ ရက္တြင္ သံစံုတီး၀ိုင္းျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ထိုစြမ္းအင္စခန္းသစ္ႀကီးသည္ ကမၻာသစ္တြင္ ပထမဆံုးဟု Rosatom အႀကီးအကဲ အလက္ဇီလီခ္ဟာခ်ိဗ္က ဂုဏ္ယူေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ကမၻာစင္ျမင့္ေပၚမွ ႐ုရွားႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္က႑ႏွင့္ Rosatom ၏ ဦးေဆာင္အေနအထားတို႔ကို သိသာထင္ရွားေစသည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။

Akademik Lomonosov သည္ အရွည္ ၁၄၄ မီတာ၊ အက်ယ္ ၃၀ မီတာ (၄၇၂ ေပ-၉၈ ေပ) ရွိ ေသာ ၀မ္းျပားေရယာဥ္ေပၚတြင္ ၃၅ မီဂါ၀ပ္ရွိ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုႏွစ္ခု တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ Akademik Lomonosov ကို ခ်ဴေကာ့ကာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသရွိ ပီဗက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ႀကိဳးျဖင့္ဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ဴေကာ့ကာေဒသသည္ ရာသီဥတု ျပင္းထန္လွေသာ ႐ုရွားအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။

လူဦးေရ ၂၀၀၀၀၀ ရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရန္ လံုေလာက္သည့္ Akademik Lomonosov သည္ လူဦးေရ ၅၀၀၀ သာ ေနထိုင္သည့္ ႐ုရွားေျမာက္ပိုင္း စြန္းၿမိဳ႕ပီဗက္အတြက္ စြမ္းအင္မ်ားစြာ ပိုလွ်ံေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Akademik Lomonosov သည္ ေနအိမ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ သက္သက္အတြက္ ပီဗက္သို႔ သြားျခင္းမဟုတ္ေပ။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အာတိတ္ေဒသသို႔ တိုး၍သြားေနသည့္ ႐ုရွားသည္ ေ၀းလံေခါင္သီလွေသာ ထိုေနရာမ်ား၌ အသံုးျပဳရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္လာခဲ့သည္။

“စိတ္ကူးကေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မလိုအပ္တဲ့ ႐ုရွားအာတိတ္ေဒသမွာ အသံုးျပဳဖို႔ ေရြ႕လ်ားစြမ္းအင္စက္႐ံုငယ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ သမား႐ိုးက်စြမ္းအင္စခန္း တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္က်ေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အကုန္အက် မ်ားေနျပန္ပါတယ္” ဟု ေမာ္စကိုမွ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴ႕ရွိ ဆာေဂးကြန္ဒရက္ယိဗ္က ေျပာခဲ့သည္။ “အျခားေရြးခ်ယ္စရာအေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ဒီဇယ္တို႔ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဇယ္က အကုန္အက် သိပ္မ်ားလြန္းတယ္။ ဓာတ္ေငြ႕က်ေတာ့လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ ဒါမွမဟုတ္ LNG အျဖစ္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ျပန္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေရေပၚ ေပၚႏိုင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္စခန္းမ်ဳိးသည္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အပူကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္အျပင္ ေဒသတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရေပၚႏ်ဴကလီးယားစခန္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူ ဗိုင္တလီထ႐ုနာ့ဗ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေရေပၚ ႏ်ဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ဳိးကို အသံုးျပဳၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈကို တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

ယခု Akademik Lomonosov မွာမူ ခ်ဴေကာ့ကာေဒသတြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္စက္႐ံုႏွင့္ သက္တမ္းရင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု၏ ေနရာတြင္ အစားထိုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယား တိုက္တန္းနစ္

Akademik Lomonosov တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚလံုျခံဳေရးစနစ္မ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ စိတ္အခ်ရဆံုး ႏ်ဴကလီးယားတပ္ဆင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ထ႐ုနာ့ဗ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုေျပာၾကားခ်က္အေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဂရင္းပိစ္က အယံုအၾကည္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ Akademik Lomonosov သည္ ‘ႏ်ဴကလီးယားတိုက္တန္းနစ္’ သို႔မဟုတ္ ဆိုဗီယက္ႏ်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡႀကီးျဖစ္ပြားၿပီး ၃၂ ႏွစ္အၾကာ၌ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ‘ေရခဲျပင္ေပၚမွ ခ်ာႏိုဘိုင္း’ တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္မည့္အေပၚ ၎တို႔အဖြဲ႕က စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္စက္႐ံုတုိင္းတြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ေရေပၚ ေပၚႏိုင္သည့္ ယခုႏ်ဴကလီးယားစခန္းမွာမူ အထူးသျဖင့္ မုန္တိုင္းမ်ား၊ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအတြက္ ပို၍အကာအကြယ္နည္းပါးသည့္ အေျခအေန၌ ရွိေနသည္ဟု ဂရင္းပိစ္႐ုရွားမွ ရာရွက္အလီေမာ့ဗ္က ဆိုသည္။

ထိုစဥ္ Rosatom အႀကီးအကဲ လီခ္ဟာခ်ိဗ္ကမူ အလားတူ ေရေပၚ ႏ်ဴစခန္းမ်ားကို ပို၍ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အာရွႏိုင္ငံ ေဖာက္သည္မ်ားကို ရွာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔အား ဥပမာေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တြင္လည္း အလားတူ ေရေပၚေပၚႏိုင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္စက္႐ံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေနၿပီဟု သိရသည္။

Ref: AFP

May 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.