<

ကေမၻာဒီးယားတြင္ တ႐ုတ္ေထာက္ပံ့သည့္ ဆည္စီမံကိန္းက မဲေခါင္ေဒသကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ခုက သတိေပး

ေမ ၁၇ ရက္က ကေမၻာဒီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္အနီး မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ တံငါသည္တစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ေျမးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

မဲေခါင္ျမစ္၏ အႀကီးဆံုးဆည္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ကေမၻာဒီးယားအတြက္ တ႐ုတ္က ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းသည္ လူသန္းႏွင့္ခ်ီအား ေကြၽးေမြးထားသည့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္အျပင္ ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ေရစုန္တြင္ရွိေသာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္လည္း တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္သည္ဟု ကေမၻာဒီးယား အစိုးရက သံုးႏွစ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုက သတိေပးသည္။

ယင္းေလ့လာမႈကို ဦးစီးခဲ့သည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္အဖြဲ႕၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ယခုလ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ Sambor ဆည္သည္ ကေမၻာဒီးယားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္ ပမာဏမ်ားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲေခါင္ေဒသ၏ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဗီယက္နမ္၏ ရန္သူဧကန္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏ Southern Power Grid ကုမၸဏီက စီစဥ္သည့္ ယင္းဆည္သည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၆၂၀ (စတုရန္းမိုင္၂၃၉) ရွိသည့္ ေရေလွာင္ဆည္ျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္တြင္ လာအိုက လတ္တေလာ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အႀကီးဆံုးဆည္ျဖစ္ေသာ Xayaburi ဆည္ထက္ ပိုမိုႀကီးမားမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Xayaburi ဆည္ေဆာက္လုပ္မႈကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

အစီရင္ခံစာကိုေရးသားသည့္ Natural Heritage Institute မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ကေမၻာဒီးယားအစိုးရထံသို႔ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ရွိဆဲေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္မ်ားအျပင္ ဆိုလာစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ထပ္တုိးရန္ ေလ့လာေနစဥ္အတြင္း ယင္းစီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားရန္ ပညာရွင္မ်ားက အၾကံေပးခဲ့သည္။

ယင္းဆည္သည္ ကေမၻာဒီးယားရွိ ဧရာမ Tonle Sap ကန္မွ ငါးမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

“ဆည္နဲ႔ ေရေလွာင္ကန္ေတြက အတားအဆီးတစ္ခုကိုျဖစ္ေစၿပီး ငါးေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းက်က္စားမႈအတြက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္” ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ ၈၀ ခန္႔က ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ရာသီတြင္ က်က္စားေနသည့္ ျမစ္နက္ပိုင္း ေရအိုင္မ်ားသည္ ထိုဆည္ေၾကာင့္ အနည္အႏွစ္မ်ား စုပံုျပည့္ႏွက္လာမႈေၾကာင့္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေျခ ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ သတိေပးထားသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ထံမွ အကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား လက္ခံရရွိထားသည့္ ကေမၻာဒီးယားအစိုးရက ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေပ။

တ႐ုတ္ပိုင္နက္ရွိ မဲေခါင္ျမစ္ဖ်ားပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္က ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဆည္ခုနစ္ခုသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဒုကၡေပးသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းဆည္ထက္၀က္ေက်ာ္ေၾကာင့္ ေရစုန္တြင္ အနည္အႏွစ္ေမ်ာပါသည့္ ပမာဏကို က်ဆင္းေစခဲ့သည္ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ဆည္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မိုးေခါင္မႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစမႈအတြက္ အျပစ္တင္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားက စြမ္းအင္အတြက္ ႀကီးထြားလာသည့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မဲေခါင္၌ အျခားဆည္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခိုင္းခဲ့သည္။

Ref: AFP

May 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.