<

လာမည့္လမ်ားအတြင္း ေရနံေစ်းႏႈန္း ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္သြားႏိုင္ဟု Total အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္က စေကာ့တလန္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ Total ကုမၸဏီ၏ ေရနံတူးစင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ ေရနံစိမ္းတစ္စည္ ေစ်းႏႈန္းေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္သြားလွ်င္ ၎အေနႏွင့္ အံ့ၾသမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ေရနံထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး Total ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က ေမ ၁၇ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာသစ္ထဲကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးက ေစ်းကြက္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ႀကီးစိုးေနတဲ့ ကမၻာတစ္ခုထဲကို ေရာက္ေနတာပါ” ဟု ၀ါရွင္တန္ အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခမ္းအနားတြင္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ပက္ထရစ္ပူယန္ေနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းႏွင့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ  စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီကတည္းက ေရနံေစ်းမ်ားသည္ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမ ၁၇ ရက္က Brent ေရနံေစ်းႏႈန္း အညႊန္းကိန္းတြင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရနံတစ္စည္ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၈၀ ေက်ာ္သြားခဲ့သည္။ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ Brent ေရနံေစ်းႏႈန္း အညႊန္းကိန္းသည္ ေဒၚလာ ၈၀ ေအာက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္စည္လွ်င္ ၇၉ ဒသမ ၇၁ ေဒၚလာ ရွိခဲ့သည္။

ကမၻာတြင္ ေရနံအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဗင္နီဇြဲလား၏ စီးပြားေရးထိုးက်မႈႏွင့္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္မွ ထရန္႔ႏုတ္ထြက္မႈတို႔က ေစ်းကြက္ကို ႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ေစခဲ့ကာ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကမူ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈသည္ လက္ရွိစီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အႏၲရာယ္အျဖစ္ ရွိေနၿပီး မၾကာေသးမီကမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း ထိုင္းမႈိင္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

“OPEC နဲ႔ ႐ုရွားတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ မူ၀ါဒကို ထိေရာက္မႈရွိရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္” ဟု ေရနံတင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕  (OPEC) ၏ ေရနံထုတ္လုပ္မႈပမာဏအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ ပူယန္ေနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ OPEC  ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ယမန္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားၾကသည္။

“အဲဒီကိစၥေတြရဲ႕ အထက္မွာ အီရန္ ေၾကညာခ်က္ရွိေနပါတယ္။ အီရန္ကိစၥဟာ ေရနံေစ်းကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ လာမယ့္လေတြအတြင္း ေရနံတစ္စည္ေစ်းႏႈန္း ဟာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္ သြားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္အ့ံၾသမွာမဟုတ္ပါဘူး”  ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ အီရန္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ ေပါင္းတစ္သန္း ထုတ္လုပ္ေနသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ အီရန္သည္  အေမရိကန္ထံမွ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ၾကံဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.