<

ပဋိပကၡတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူဦးေရသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာ

ေမ ၁၀ ရက္က ဆီးရီးယားနယ္စပ္အနီး ဂိုလန္ကုန္းျမင့္၌ အစၥေရးတင့္ကားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပည္တြင္းမွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးခဲ့ရသူ ဦးေရသည္ ၁၂ သန္းနီးပါးရွိလာၿပီဟု ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အိုးအိမ္တို႔မွ စြန္႔ခြာၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွာပင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူဦး ေရစုစုေပါင္းသည္ ၁၁ ဒသမ ၈ သန္း ရွိေနသည္။ ထိုလူဦးေရသည္ ၆ ဒသမ ၉ သန္း ရွိခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးပိုမို မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာ (IDMC) ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ဒုကၡသည္ေရးရာေကာင္စီ  (NRC) တို႔၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာရင္းျပဳစုခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္းမွာ အျမင့္ဆံုးဦးေရ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု IDMC အႀကီးအကဲ အလက္ဇႏၵားဘီလာခ္က ဂ်ီနီဗာတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူအသစ္မ်ား ထပ္တိုးလာသျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ သန္း ၄၀ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။ ယမန္ႏွစ္က ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၀ ႏိုင္ငံ တည္းတြင္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ရီပတ္ ဘလစ္ကြန္ဂိုႏွင့္ အီရတ္သံုးႏိုင္ငံတည္းမွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပးသူဦးေရသည္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး အတိုင္းအတာ၏ ထက္၀က္ကိုပင္ ေက်ာ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးရီးယားတြင္မူ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူဦးေရ ၂ ဒသမ ၉ သန္းရွိၿပီး ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္းမွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူ စုစုေပါင္းသည္ ၆ ဒသမ ၈ သန္း၀န္းက်င္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိခဲ့သည့္ ယီမင္မွာမူ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ အမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းမွာပင္ မပါေတာ့ေပ။ ယင္းသည္ ယီမင္ျပည္တြင္း အေျခအေနဆုိးရြားေနမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ မရရွိႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ယီမင္က စာရင္းတြင္ ထိပ္တန္း၌ မပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႀကီးမႈ၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ဆိုင္ကလုန္းမ်ား အစရွိေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တို႔ေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္က ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၅ ႏိုင္ငံ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူဦးေရမွာမူ ၁၈ ဒသမ ၈ သန္း ရွိေနသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရသူ ဦးေရကို ေပါင္းလိုက္ပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ေနရပ္တို႔မွထြက္ေျပးရသူဦး ေရသည္ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရမႈ အဆိုးဆံုးျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ က်ဴးဘားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္အတြင္းက အတၱလႏိၲတ္ဟာ ရီကိန္းႀကီးသံုးခုျဖစ္သည့္ ဟာေဗး၊ အီမာႏွင့္ မာရီယာတို႔လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရသူမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက ယမန္ႏွစ္က ျပည္တြင္းမွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသူ ဦးေရသည္ ၃၁ သန္းနီးပါးျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

May 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.