<

ထရန္႔၏ မူ၀ါဒမ်ားက အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသအတြက္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့

ေမ ၁၄ ရက္က အစၥေရးႏွင့္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္အၾကား နယ္စပ္အနီး အစၥေရးလုံျခံဳေရး၏ မ်က္ရည္ယုိဓာတ္ေငြ႕ ပစ္လႊတ္မႈမွ ပါလက္စတုိင္း ဆႏၵျပသူမ်ားက အကာအကြယ္ယူေနၾကစဥ္ (Photo – AFP)

ဂါဇာတြင္ လူဒါဇင္မ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္ ေဂ်႐ုစလင္၌ အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အလားအလာမ်ားသည္ ပုိမုိထုိးက်သြားခဲ့သည္။ ထုိ သံ႐ုံးသစ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားက အေမရိကန္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသအား ပုိ၍နက္႐ႈိင္းၿပီး ထိန္းမရေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပဋိပကၡသုိ႔ သက္ဆင္းေစမည္ဟု ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈကုိ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထရန္႔သည္ ႏ်ဴ ကလီးယားလက္နက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားအတြက္မူ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းအၾကား ခက္ခဲေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ ၎တုိ႔၏ အႀကီးမားဆုံးသံတမန္ေရး ဆုလာဘ္ကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ အစုိးရမ်ားက အစဥ္တစုိက္ႀကိဳးစားလာခဲ့သည့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ ထရန္႔၏ အျငင္းပြားဖြယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဂါဇာတြင္ ပါလက္စတုိင္း ဒါဇင္မ်ားစြာ  ေသဆုံးခဲ့ရခ်ိန္၌ပင္ သံ႐ုံးသစ္ဖြင့္ႏုိင္မႈသည္ အစၥေရးအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည္ဟု ထရန္႔က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းၾကား ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္းသူအျဖစ္ ၀ါရွင္တန္၏ အဆင့္အတန္းကုိ ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္သီတစ္တန္းေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္တြင္လည္း အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ထရန္႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အစၥေရးႏွင့္ အီရန္တုိ႔အား ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ရန္ ရဲေဆးတင္ ေပးခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ ဆီးရီးယားတြင္ IS အဖြဲ႕အား ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီးၿပီးခ်င္း တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းရန္ ထရန္႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္ လစ္ဟာခဲ့သည့္ ထုိေနရာအား တီဟီရန္က အစား၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အီရန္၏ ရန္ဘက္မ်ားကုိ ယူဆေစခဲ့သည္။

အီရန္၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း၌ တင္းမာမႈႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ၏ အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ါရွင္တန္တြင္ တာ၀န္မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္မွ ထရန္႔က ႏုတ္ထြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အီရန္ႏွင့္ဆက္ဆံရန္ မဟာဗ်ဴဟာရွိ၊ မရွိသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္း ဒန္ရွပီ႐ုိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔အစုိးရသည္ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပန္လည္စတင္ရန္ ကတိျပဳထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အခုိင္အမာ ေျပာၾကားထားသည္။ သံ႐ုံးသစ္ဖြင့္ပြဲ၌ ထရန္႔၏ သားမက္ျဖစ္သူ ထိပ္တန္းအၾကံေပး ဂ်ရက္ကူရွ္နာက အေမရိကန္သည္ တတ္ႏုိင္သမွ်နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရ ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖြင့္ဟျခင္းမရွိသည့္အရာမွာ သံ႐ုံးသစ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ပါလက္စတုိင္းမ်ားက အလြန္အမင္း ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္တြင္ ထရန္႔က ကာလရွည္ၾကာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကုိ ကူရွ္နာအဖြဲ႕က အကန္႔အသတ္မရွိ ေခ်ာင္ထုိးလုိက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္တာ၀န္ရွိသူအမ်ားအျပားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔က ေဂ်႐ုစလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ သံ႐ုံးသစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ပါလက္စတုိင္းက အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအားလုံးကုိ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ထရန္႔က ထုတ္ျပန္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကုိ ပါလက္စတုိင္းမ်ားက လက္ခံရန္ သုိ႔မဟုတ္ မွ်တေၾကာင္း ယူဆရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလြန္ အမင္းနည္းပါးသြားသည္ဟု ယုံၾကည္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။

Ref; AFP

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.