<

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အား အေရွ႕အာရွအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံ

ေမ ၉ ရက္က တုိက်ဳိတြင္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (Photo – AFP)

အေရွ႕အာရွမွ အဓိကအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားလ်က္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ ေမ ၉ ရက္၌ သံတမန္ေရးအရ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔အၾကား ထိပ္သီးက်င္းပရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးက တ႐ုတ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္လီခယ္က်င္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းတုိ႔ကို တုိက်ဳိ၌ ေတြ႕ဆံု၍ ထိပ္သီးက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမ ၉ ရက္တြင္ပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုသည္လည္း ထရန္႔-ကင္ထိပ္သီးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ျပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ သမုိင္း၀င္ကိုရီးယားထိပ္သီးမွ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာရလဒ္အား လက္ခံရန္ အာရွသံုးႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း မြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား အလံုးစံုဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထူေထာင္ေရး၊ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဘံုအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မြန္းက သံုးႏုိင္ငံထိပ္သီးအၿပီးတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားထိပ္သီးမွ ရရွိခဲ့ေသာ ပန္မန္ဂြၽန္ေၾကညာခ်က္အား ႀကိဳဆိုမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈတုိ႔အတြက္ ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မြန္းႏွင့္ ကင္တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီး၌ ေဆြးေႏြးစဥ္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအား အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အစား ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး သေဘာထားကဲြျပားေနေသာ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ အလံုးစံု ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပံဳယမ္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယား၌ အေမရိကန္စစ္ဘက္တည္ရွိမႈကို အဆံုးသတ္ရန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားအား အေမရိကန္၏ လံုျခံဳေရးအာမခံထားမႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ကာလရွည္ၾကာကတည္းက လိုလားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္ကိုရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းေသာ ကိုရီးယားျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သည္ လတ္တေလာတြင္ ထုိအင္အားႀကီးသံုးႏိုင္ငံအနက္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား သေဘာထားအတင္းမာဆံုး ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သံတမန္ေရးရာ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူအျဖစ္သာ က်န္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားမ်ားကို အလံုးစံု ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔အတြက္ ခိုင္မာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရန္အတြက္ ဖိအားေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သံုးႏုိင္ငံထိပ္သီးအၿပီးတြင္ အာေဘးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref; AFP

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.