<

အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻက ဖိအားေပးေစေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားရန္ ေကာ္မတီသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း

Photo: AFP

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားရန္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ကို ေမ ၆ ရက္တြင္ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက စတင္လိုက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ၏ အဖြဲ႕၀င္ ၅၃ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။

OIC အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယူဆက္ဘင္ အာမက္အယ္ေအာ္သမင္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ အဆံုးသတ္သြားေစေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ အဓိက ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အယ္ေအာ္သမင္းက ေကာ္မတီအသစ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈမ်ားကို စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ အခ်ဳိးညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါက သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ၊ ႏွမေတာ္ေတြအတြက္ ျပႆနာေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ေျခလွမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ”ဟု အယ္ေအာ္သမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ခေနာ္ခနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေရာက္ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေသာ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးသည္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားက သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီရြာမ်ားကို လံုး၀ပ်က္စီးသြားသည္အထိ မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အယ္ေအာ္သမင္းက မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဖိအားေပးရမည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒါဟာ ဘာသာေရး မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ၊ ႏွမေတာ္ေတြရဲ႕ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥပါ”ဟု အယ္ေအာ္သမင္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) မွ တရားစြဲဆိုေရးေရွ႕ေနက ICC အေနျဖင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ ရႏိုင္မလားဟူသည့္ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕သို႔ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ က သံတမန္ေရးရာအရ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း မည္သူမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

လြန္ခဲ့သည့္လက ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခ႐ိုင္စတီယာဖရီးလန္းကလည္း ယခုသတင္းပတ္အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ၌ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

OIC အစည္းအေ၀းက ဘဂၤါလီမြတ္ စလင္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေအအိတ္ခ်္မာမြတ္အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

May 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.