<

အာရွစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းရိွႏိုင္သည္ဟု ADB ခန္႔မွန္း

ဧၿပီ ၉ ရက္က ရွန္ဟိုင္းရိွ ယန္ရွန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo: ADB)

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွတြင္ ယခုႏွစ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ပို႔ကုန္၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အာရွစီးပြားေရး အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB က ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအလားအလာေၾကာင့္ စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားရိွႏိုင္ေၾကာင္း ADB က သတိေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ အလုပ္အကိုင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွလာႏုိင္ၿပီး ဆိုးရြားေနၿပီျဖစ္သည့္ မညီမွ်မႈကို ပို၍ဆိုးေစႏိုင္ေၾကာင္း ADB က သတိေပးခဲ့သည္။

ADB က အာရွစီးပြားေရးသည္ ၅ ဒသမ ၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားမႈကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ျပင္ဆင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အာရွစီးပြားေရးသည္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ADB က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးမ်ားျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကတြန္းအားမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ADB ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သူ၏ ပထမမူ၀ါဒအတြက္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံသြင္းကုန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ေကာက္ခံရန္ မတ္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္း ၾကပ္ခြန္ျပ႒ာန္းမႈမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထိုအလားအလာမ်ားသည္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက မၾကာေသးမီတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပန္လည္တိုးတက္လာျခင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ADB ၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ ယာဆူယူကီဆာ၀ါဒါ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ယခုအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို သိသိသာသာ မထိခိုက္ေသးေသာ္လည္း ထပ္မံအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိ ခိုက္မႈရိွလာႏုိင္ေၾကာင္း ADB ၏ အစီရင္ခံစာက သတိေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ၿပီး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ေရွး႐ႈေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထပ္မံေႏွးေကြးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ADB က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ေၾကြးၿမီအလြန္အမင္းမ်ားျပားေနၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုးရြားလြန္းျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ယမန္ႏွစ္က ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ အာရွစီးပြားေရးအင္အားႀကီး တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယသည္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အခြန္စနစ္သစ္ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္လာျခင္းတို႔မွ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခဲ့ရၿပီး ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း စီးပြားေရးတိုးတက္မည္ဟု ADB က ဆို သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ယမန္ႏွစ္က ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊ ထိုထက္ေက်ာ္လြန္မႈလည္း ရိွႏုိင္ေၾကာင္း   ADB က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

April 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.