<

ေရနံသိုက္အသစ္သည္ စည္ ၈၀ ဘီလ်ံ ထြက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဘာရိန္းက ေၾကညာ

ဧၿပီ ၄ ရက္က ဘာရိန္းရွိ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္တစ္ခုကို ေလယာဥ္ေပၚမွ ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

အသစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေရနံသုိက္သည္ စည္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ဘာရိန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေရနံသိုက္မွ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ေရနံပမာဏကို ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဘာရိန္း ေရနံလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး ရွိတ္မိုဟာမက္ဘင္ခါ လီဖာအယ္ခါလီဖာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာရိန္းဘုရင့္ႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းလြန္တြင္ စတုရန္းမုိင္ ၇၇၂ က်ယ္၀န္းေသာ ေရနံနယ္ေျမကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေရနံသိုက္သစ္သည္ ဘာရိန္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေရနံသိုက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ Bahrain Field ကို သိမ္ႏုတ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ယင္းေရနံနယ္ေျမသည္ တစ္ရက္လွ်င္ စည္ ၅၀၀၀၀ ထုတ္လုုပ္ေပးေနသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ အီရန္ၾကားတြင္ရွိေသာ ဘာရိန္းသည္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရနံကို ပထမဆံုးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာရိန္းသည္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၌ အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရနံတြင္းသစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို တြက္ခ်က္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းေရနံတြင္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဘာရိန္း အမ်ဳိးသားေရနံလုပ္ငန္း Bapco မွ ထုတ္လုပ္ေရးမန္ေနဂ်ာ ရာယာအယ္အန္ဆာရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုန္းေျမမွ ေရနံထုတ္ယူမႈသည္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး သမား႐ိုးက်ေရနံထုတ္လုပ္မႈထက္ စရိတ္ပိုမိုႀကီးေသာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္ပင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ဘာရိန္း၊ ကူ၀ိတ္၊ အိုမန္၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ယူေအအီးတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ပင္လယ္ေကြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ GCC သည္ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၁၇ သန္းထုတ္လုပ္ေနၿပီး အုိပက္အဖြဲ႕၏ ထုတ္လုပ္မႈ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္ေနေသာႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

April 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.