<

ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏွစ္ပတ္လည္ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းကို လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၉ ရက္က ျပံဳယမ္းတြင္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါလီမန္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ (လယ္) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ ပါလီမန္က ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရမီဒီယာ KCNA က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား သံတမန္ေရးတင္းမာမႈ အရည္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ျပံဳခ်န္ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ သေဘာတူညီထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ပါလီမန္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႕ဆံုၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အာဏာရအလုပ္သမားပါတီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ သေဘာတူေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပါလီမန္တြင္ အဓိကသတင္းႀကီးမ်ားကို ေၾကညာေပးေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ျပင္ဆင္မႈကို ပါလီမန္က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းသည္ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူ အမ်ားအျပားကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားအစားထုိးမႈ ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း Sejong Institute မွ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ခ်န္ေဆာင္ခ်န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးခင္က အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အခမ္းအနားတက္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ကင္ယံုနန္သည္ ရာထူးမွ ထြက္ခြာမည့္ ထိပ္တန္း ေကဒါတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၉၀ နီးပါးရွိေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရွိေနသည့္ ကင္ယံုနန္၏ေနရာကို လက္ရွိႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရီေယာင္ဟိုက အစားထိုး ေနရာယူဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေခ်ာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရီေယာင္ဟိုသည္ ဆီြဒင္တြင္ သံတမန္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။

Ref: AFP

March 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.