<

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တည္ၿငိမ္ေရးေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူခဲ့

အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ထိပ္သီးတြင္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း(၀ဲ)ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူး(ယာ)တုိ႔ကုိေတြ႕ရစဥ္

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အျငင္းပြား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္အသြင္မေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆစ္ဒနီထိပ္သီးတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အက်ပ္အတည္းက အဓိကျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ဆစ္ဒနီိထိပ္သီးတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစြန္းေရာက္မႈမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈ အႏၲရာယ္ပုိႀကီးလာျခင္းတုိ႔ကုိ အနီးကပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕၀င္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကုိ ကုိင္တြယ္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ရန္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပ။

‘အာဆီယံျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရန္’ ေျဖရွင္းမည္ဟု ယင္း ေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူးက သုံးရက္ၾကာ ထိပ္သီး၏ ပိတ္ပြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕အေျခအေနကုိ ဒီေန႔ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီ ျပႆနာကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပႆနာက အလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အားလုံးက အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ဒီဒုကၡဆင္းရဲေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ထုိအက်ပ္အတည္းသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ စုိးရိမ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဆီယံသည္ ရလဒ္တစ္ခုအတြက္ ဖိအားေပးရန္ ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ စစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ား ထားရွိႏုိင္ရန္ ကြၽန္းတုမ်ား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ားသည္လည္း ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္မႈႀကီး ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ပုိမုိနီးကပ္သည့္ သမၼတ႐ုိဒရီဂုိဒူတာေတးလက္ထက္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈ၌ ဖိလစ္ပုိင္က ေနာက္ဆုတ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္သည္ ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈတြင္ အျပင္းထန္ဆုံး ေ၀ဖန္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ထုိင္၀မ္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းတုိ႔ကလည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားေနၾကသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ထိေရာက္ေသာ က်င့္ထုံးတစ္ရပ္ ေစာစီးစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ လုိလားခဲ့ေၾကာင္း အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ စည္းကမ္းကုိ အေျချပဳထားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ က်င့္သုံးမႈတုိ႔ကုိ အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔က ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တန္ဘူးက အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က အင္အားထုတ္ျပလာေနေသာေၾကာင့္ အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔သည္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၌ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးကုိလည္း ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

 

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.