<

ပူတင္အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာသည့္ ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ

မတ္ ၁၈ ရက္က ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေမာ္စကိုရွိ မဲ႐ံုထဲမွ မဲေပးၿပီး ျပန္ထြက္လာေသာ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကို ကရင္မလင္၌ သမိုင္း၀င္ စတုတၳေျမာက္သက္တမ္းအား ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေစႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႐ုရွားျပည္သူမ်ားသည္ မတ္ ၁၈ ရက္က မဲသြားေပးခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားသည္ ၿဗိတိန္၌ သူလွ်ဳိအဆိပ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အထီးက်န္ဆန္မႈ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ဇုန္ ၁၁ ခုရွိသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႔လွေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ အေရွ႕ဖ်ားပိုင္း ေဒသ၌ မတ္ ၁၇ ရက္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀း၀၀ နာရီက မဲ႐ံုမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပတိုက္အျခမ္းတြင္ရွိေသာ ႐ုရွားပိုင္ ကယ္လင္နီဂရက္နယ္ေျမ၌ မတ္ ၁၈ ရက္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၀၀ နာရီတြင္ မဲ႐ံုမ်ားကို ပိတ္မည္ျဖစ္သည္။

တရားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပူတင္၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလက္ဇီနာဗာညီသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိခဲ့ေပ။ ႐ုရွားႏိုင္ငံကို သမၼတအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူတင္၏ အုပ္စုိးမႈမွာ ၁၈ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ပူတင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဖြယ္ရွိၿပီး ႐ုရွားအမ်ားအျပားသည္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ လာၾကမည္မဟုတ္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူတင္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းသည့္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ကရင္မလင္သည္ ပူတင္၏ စတုတၳေျမာက္ သက္တမ္း၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ မဲေပးသူဦးေရ မ်ားျပားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ထိုင္းမႈိင္းကာ စိတ္၀င္စားစရာမရွိခဲ့ဘဲ ပူတင္သည္ ႐ုပ္သံမွထုတ္လႊင့္သည့္ စကားစစ္ထိုးမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပူတင္သည္ ၎၏ အာဏာသက္တမ္းကို ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ေရးမွာ ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ပူတင္သည္ ယခုေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီကတည္းက ဂ်ဳိးဆက္စတာလင္ၿပီးလွ်င္ ႐ုရွား၏ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပူတင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပန္လည္အႏိုင္ရမႈကို အသံုးခ်ကာ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွား၏ အခန္းက႑အေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ ႐ုရွားသည္ အင္အားႀကီးလက္နက္သစ္မ်ားကို ထုတ္ျပခဲ့ကာ ေသြးေခ်ာင္းစီး ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္လည္း အစိုးရကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

“အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဒူးေထာက္ ေခါင္းငံု႔သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆက္လက္ရပ္ေနႏိုင္တုန္းပါပဲ” ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက မဲမေပးမီတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ မတ္ ၁၈ ရက္သည္ ႐ုရွားက ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ယူကရိန္းထံမွ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူကရိန္းအစိုးရက လက္တံု႔ျပန္သည့္အေန ႏွင့္ ၎ႏိုင္ငံထဲမွ ႐ုရွားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ သံ႐ံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္မဲေပးခြင့္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္သာ ပူတင္သည္“ၾကံ့ခိုင္ေသာသမၼတ၊ ၾကံ့ခိုင္ေသာ႐ုရွား” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူငယ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အထူးပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲ႐ံုမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး ဆဲလ္ဖီ႐ိုက္ကူး ႏိုင္သူမ်ားကို ဆုေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ အြန္လိုင္းေပၚမွ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးတစ္ခုကလည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ “အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္သာ” ဟူ၍ လူစိတ္၀င္စားေစရန္ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မဲသြားမေပးပါက စာေမးပြဲတြင္ ျပႆနာရွိမည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရမည္ဟူသည္အထိ သတိေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု လစ္ဘရယ္သတင္းစာ Novaya Gazeta တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ အစိုးရ႐ံုးမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မဲေပးရန္ ဖိအားမ်ားေပးေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူဦးေရ ၆၃ မွ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

Ref ; AFP

March 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.