<

႐ုရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လာေရာက္မဲေပးသူဦးေရ ျမင့္မားေစရန္ ပူတင္ႀကိဳးပမ္း

မတ္ ၁၅ ရက္က ေမာ္စကိုတြင္ လူငယ္ဖိုရမ္တစ္ခု၌ သမၼတပူတင္က စကားေျပာေနစဥ္ (Photo- AFP)

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ၎အႏိုင္ရရွိရန္ ေသခ်ာေနသည့္ မတ္ ၁၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္ၾကရန္ ႐ုရွားျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ထိုမဲေပးမႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵသည္ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က မတ္ ၁၆ ရက္က ႐ုပ္သံမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူထုေထာက္ခံမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ေက်ာ္ ရရွိထားေသာ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္ ပူတင္သည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ခုနစ္ဦးကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေနာက္ထပ္သမၼတ သက္တမ္းေျခာက္ႏွစ္ကို လြယ္ကူစြာပင္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားအစိုးရသည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအား လူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးမည္ကို စိုးရိမ္ေနၿပီး ပူတင္၏ ေအာင္ပြဲမွာ အထင္ႀကီးစရာ ျဖစ္လာေစရန္ လာေရာက္မဲေပးသူဦးေရကို ျမင့္တက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အားလံုးခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကမည့္ ႀကီးျမတ္ေသာ ႐ုရွားျဖစ္လာေစေရး အနာဂတ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၾကရန္ ပူတင္က ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ မဲမေပးျခင္းဆိုသည္မွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ထိုေရြးခ်ယ္မႈမွာ  သင္တို႔၏ အၾကံဥာဏ္ မပါဘဲ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ပူတင္က သတိေပးခဲ့သည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္ ၁၆ ရက္က ပူတင္သည္ ၎၏ ေမြးရပ္စိန္႔ပီတာစဘတ္တြင္ရွိသည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စင္တာတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ ပူတင္သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားတိုးျမႇင့္ေရး၊ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ထဲသို႔ ရန္ပံုေငြမ်ား ပိုမိုပံုေအာေပးေရးႏွင့္ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေရးတို႔အတြက္ ကတိမ်ားေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပူတင္က ႐ုရွားအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ႐ုရွားကို အထီးက်န္ျဖစ္ကာ အားနည္းေစရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။

႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ယူကရိန္းထံမွ သိမ္းပိုက္ခဲ့မႈ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ႐ုရွားျပည္တြင္း၌မူ ပူတင္၏ လူႀကိဳက္မ်ားမႈကို ထိုးတက္သြားေစခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္းမီးယားကို သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ႐ုရွား၏ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္တိုက္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားအရ ႐ုရွားျပည္သူအမ်ားစုသည္ ခ႐ိုင္းမီးယားကို သိမ္းပိုက္မႈအား အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္႐ႈျမင္လိုေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံထဲရွိ ႐ုရွားႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သံ႐ံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္မဲေပးရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယူကရိန္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အာဆင္အဗာကို႔ဗ္က မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ႐ုရွားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ထိုလုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

Ref; AFP

March 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.