<

ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္တြင္ ပို႔ခ်ေနေသာ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း (၀ဲ)ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ လူစီတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

စတီဖင္ေဟာ့ကင္း

■ ၁၉၄၇ – ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က လန္ဒန္ရိွ ေအာက္စဖို႔ဒ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

■ ၁၉၆၂ – ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္တြင္ စၾက၀ဠာေဗဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

■ ၁၉၆၃ – အာ႐ံုေၾကာေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ALS ကို ခံစားကုသခဲ့ရသည္။

■ ၁၉၆၅ – Properties of Expanding Universes ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်မ္းျပဳခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။

■ ၁၉၇၀ – အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြႏိႈင္းရသီအိုရီႏွင့္ ကာလႏွင့္ အာကာသတို႔ၾကား၌ က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈအရ စၾက၀ဠာမဟာေပါက္ကြဲမႈတြင္ နိဒါန္းရိွမည္ျဖစ္ၿပီး တြင္းနက္ႀကီးမ်ားတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္မႈရိွမည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ရွင္းျပခဲ့သည္။

■ ၁၉၇၄ – အသက္ ၃၂ ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္၏ ဂုဏ္သိကၡာအႀကီးဆံုး သိပၸံအဖြဲ႕၊ ေတာ္၀င္အသင္း၏ အငယ္ဆံုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

■ ၁၉၇၉ – ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္၌ သခ်ၤာဆိုင္ရာပါေမာကၡအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ယင္းရာထူးသည္ တစ္ခ်ိန္က အိုင္ဇက္နယူတန္၏ ရာထူးျဖစ္သည္။

■ ၁၉၈၈ – အခ်ိန္၏ သမိုင္းအက်ဥ္းစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ္လည္း ပါရမီထူးသည့္ ဥာဏ္စြမ္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အထင္ႀကီးေလးစားအားက်ခံရေသာ ၿဗိတိန္႐ူပေဗဒသိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္းသည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင့္ သူ၏မိသားစုက မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အခ်ိန္၏ သမိုင္းအက်ဥ္းစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားသြားခဲ့ေသာ ေဟာ့ကင္းသည္ စၾက၀ဠာ၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သူ၏ဘ၀ကိုျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

သူ၏ပါရမီထူးသည့္ ဥာဏ္စြမ္းေၾကာင့္ အဲဘတ္အိုင္းစတုိင္း၊ ဆာအိုင္ဇက္နယူတန္တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ီးက်ဴးခံရသည့္ ေဟာ့ကင္းသည္ မတ္ ၁၄ ရက္အေစာပိုင္းက ကိန္းဘရစ္ၿမိဳ႕ရိွ သူ၏အိမ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္း၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ လူစီ၊ ေရာဘတ္ႏွင့္ တင္မ္တို႔က ခ်စ္လွစြာေသာဖခင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာအသိေပးသည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္တြင္ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါတစ္မ်ဳိးကို ခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ အသက္ရွင္ေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ေဟာ့ကင္းက ျဖတ္သန္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ေဟာ့ကင္းသည္ လႈပ္ရွား၍မရေတာ့ဘဲ လက္တြန္းလွည္းေပၚတြင္သာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ စကားမေျပာႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ အသံထုတ္ေပးသည့္စက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ရသည္။

ေခတ္သစ္သိပၸံ၏ဖခင္ ဟုေခၚၾကေသာ ဂယ္လီလီယို ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၃၀၀ ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတီဖင္၀ီလ်ံေဟာ့ကင္းကို ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္းေသဆံုးမႈကို ေၾကညာခဲ့သည့္ေန႔သည္ အဲဘတ္အိုင္းစတိုင္း ေမြးဖြားသည့္ ၁၃၉ ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပါပဲ။ စၾက၀ဠာႀကီးကို အလံုးစံုနားလည္ဖို႔ပါ။ ဘာေၾကာင့္ရိွလာရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရိွေနရတယ္ကို နားလည္ဖို႔ပါ” ဟု ေဟာ့ကင္းက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ိမ္းေ၀လီကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီးသံုးဦး ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးကြဲသြားခဲ့ၿပီး ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏သူနာျပဳေဟာင္းျဖစ္ေသာ အယ္လိန္းေမစင္ကို လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ထုိအိမ္ေထာင္သည္လည္း ႏွစ္အတန္ၾကာ တည္တံ့ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြဲခဲ့သည္။

March 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.