<

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္အေထာက္အထားမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ၀န္ခံ

မတ္ ၈ ရက္က တိုက်ဳိတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘး (၀ဲ)ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး အာဆိုတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတစ္ခုႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ တရား၀င္စာရြက္ စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈရိွခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုအာဆိုက မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ၀န္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆိုက ထိုအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ အစီအစဥ္မရိွေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေျမတစ္ခုအား အာေဘးကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦးထံ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးထက္နိမ့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေရာင္းခ်ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးခင္ ရက္မ်ားအတြင္း အာေဘးအစိုးရကို ဖိအားေပးမႈ ျမင့္တက္လာေနခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး အျပင္ဘက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အာေဘးက အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈကို လႈပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ ျပည္သူလူထုကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္အေစာပိုင္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ထိုအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈရိွခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုအာဆိုက ယင္းျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္း စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၂ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာေဘး၏ဇနီးက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တိုက်ဳိအနီးရိွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေျမေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား၌ အာေဘး၏အမည္ကို ဖ်က္ထားၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ အာကိအဲႏွင့္ အာဆိုတို႔၏ အမည္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္ထားေၾကာင္း အတိုက္အခံ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက မတ္ ၁၂ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရိွ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို အာဆုိက အျပစ္တင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအေထာက္အထားမ်ားအေၾကာင္းကို မတ္ ၁၁ ရက္မွသာ သိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဆိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ ေက်ာင္းပိုင္ရွင္သည္ အာေဘးမိသားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ တန္ဖိုးထက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေျမကို ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။

အစိုးရသည္ ပါလီမန္ကို လိမ္လည္ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ေစခဲ့ေၾကာင္း အတိုက္အခံဥပေဒျပဳအမတ္ ရီႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးသည္ မတ္ ၉ ရက္က ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ယင္းေသဆံုးမႈသည္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ျခင္း  ရိွ၊ မရိွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘးသည္ စက္တင္ဘာတြင္ အာဏာရပါတီ LDP ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ထို႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံမႈႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ယိုမီယုရီသတင္းစာက မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခု၌ အာေဘးကို ေထာက္ခံမႈႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လကထက္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း  ျပသခဲ့သည္။

 

 

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.