<

အေမရိကန္မပါ၀င္ေသာ ပစိဖိတ္လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ႏုိင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုး

မတ္ ၈ ရက္က ခ်ီလီတြင္ CPTPP သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံမွ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးမ်ား စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနစဥ္ (Photo: AP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအနားသတ္မွ ႏုိင္ငံ ၁၁ ႏုိင္ငံသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို မတ္ ၈ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pcific Partnership(CPTPP) ဟု ယခုအခါ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ပစိဖိတ္လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ ကုန္သြယ္မႈကို ပိုမို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး အေကာက္ခြန္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ CPTPP သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ မကၠဆီကို၊ နယူးဇီလန္၊ ပီ႐ူး၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ပါ၀င္ၿပီး ကမၻာ့စီးပြား ေရး၏ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း ၁၁ ႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္တြင္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢထက္ ပို၍ႀကီးေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔က အေမရိကန္သို႔တင္သြင္းေသာ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံတို႔ကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးမီ CPTPP ကို လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုသေဘာတူညီခ်က္သည္ ကမၻာကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ျပမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္ျဖစ္ၿပီး CPTPP သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကို သတင္းေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခ်ီလီ၏ ကုန္သြယ္ေရး ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး ဖိလစ္ပီလိုပီယန္ဒီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

CPTPP သည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ စံႏႈန္းသစ္ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ ေအပက္တို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္လည္း စံမ်ားခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.